2018_CBS_06412 - Herdenking Tweede Wereldoorlog - Struikelstenen. Afwegingskader. Delegatie aan stadssecretaris - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: college van burgemeester en schepenen - Zitting op  06/07/2018 09:00
Publieke referentie: 18.0706.5545.8109