2014_CBS_07185 - Tunnelplaats en omgeving. Stedenbouwkundig en functioneel onderzoek naar bouwmogelijkheden en modaliteiten - Opdracht. Principebeslissing - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: college van burgemeester en schepenen - Zitting op 04/07/2014 09:00
  • Publieke referentie: 15.1005.2048.7873