2019_CBS_02121 - Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbonnen. Schoonmaak - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: college van burgemeester en schepenen - Zitting op 08/03/2019 09:00
  • Gepubliceerd op 19/03/2019
  • Publieke referentie: 19.0301.9760.9958