Terug

2018_CBS_06253 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Tweede kwartaal 2018. Uitbetaling - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 06/07/2018 - 09:00 Hofstraat
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Caroline Bastiaens, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2018_CBS_06253 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Tweede kwartaal 2018. Uitbetaling - Kennisneming 2018_CBS_06253 - Presentiegelden gemeenteraadsleden - Tweede kwartaal 2018. Uitbetaling - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Voor het tweede kwartaal 2018 werden 622 aanwezigheden (met recht op presentiegeld) genoteerd voor:

  • de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraden van 2 mei 2018, 28 mei 2018 en 25 juni 2018.

Juridische grond

  • Artikels 17 en 18 van het Gemeentedecreet regelen het presentiegeld voor de raadsleden.
  • Titel II van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris, dat de lijst van vergaderingen vaststelt waarvoor presentiegeld kan toegekend worden.
  • Hoofdstuk 5: werking van de raadscommissies en hoofdstuk 11: 11.1 presentiegeld van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie stad Antwerpen (BOSA).

Aanleiding en context

Op 19 februari 2001 (jaarnummer 342) besliste de gemeenteraad dat het bedrag van de presentiegelden werd aangepast naar 6.072,00 BEF (150,52 EUR) voor de gemeenteraadsleden en naar 3.036,00 BEF (75,26 EUR) voor de districtsraadsleden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de presentiegelden voor:

  • de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraden van 2 mei 2018, 28 mei 2018 en 25 juni 2018

voor een totaalbedrag van 93.623,44 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Presentiegelden gemeenteraadsleden
tweede kwartaal 2018

93.623,44 EUR

budgetplaats: 5164000000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 1TSB070201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 1SA070119
budgetperiode: 1800
uitbetaling via payroll

 

 

Bijlagen

  • overzicht_kwartaal2.xls