Terug
Gepubliceerd op 27/11/2019

2019_MOT_00089 - Voorstel tot motie van raadsleden Abdullah Ibrahim, Pieter Vissers: Motie - vraag tot permanente zone 30 aan Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei

districtsraad Borgerhout
ma 25/11/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Ben Segers

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_MOT_00089 - Voorstel tot motie van raadsleden Abdullah Ibrahim, Pieter Vissers: Motie - vraag tot permanente zone 30 aan Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei 2019_MOT_00089 - Voorstel tot motie van raadsleden Abdullah Ibrahim, Pieter Vissers: Motie - vraag tot permanente zone 30 aan Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Abdullah Ibrahim, Pieter Vissers

Gericht aan

Olivier Elias

Tijdstip van indienen

wo 20/11/2019 - 23:43

Toelichting

Een van de belangrijke doelstellingen in een duurzaam mobiliteitsbeleid is de verhoging van de verkeersleefbaarheid en het terugdringen van de verkeersonveiligheid. In een schoolomgeving is dit van cruciaal belang, omdat kinderen en jongeren extra kwetsbaar zijn in het verkeer.

Aan de grens Deurne-Borgerhout, omgeving Boelaerpark, vinden we twee scholen op een korte afstand: De Vlinderboom (kleuter en lager) en de Hoedjes van Papier (lager), samen goed voor meer dan duizend schoolgaande kinderen.

Echter is er momenteel op de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei geen duidelijke signalisatie over de maximaal toegelaten snelheid in deze schoolomgeving. De digitale borden met een snelheidsbeperking van 30 km/uur aan Borgerhoutse en Deurnese kant (deze ter hoogte van de Knyffstraat) functioneren de laatste weken niet naar behoren. Chauffeurs krijgen dan carte blanche om volop gas te geven op deze weg.

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zijn veilige snelheidslimieten “de hoogste snelheden waarbij de kans op conflicten nog beperkt is en de kans op ernstige letsels bij een botsing vrijwel onbestaande is” (bron: brochure snelheidsmanagement van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

Hoe wordt die veilige snelheid bepaald? Door rekening te houden met de functie van de weg, de samenstelling van het verkeer en de kans op conflicten. In deze omgeving zijn zeer zwakke weggebruikers, namelijk jonge kinderen, aanwezig, én in een groot aantal. Auto’s en bussen nemen ook deel aan het verkeer. De kans op conflicten vraagt dus een lagere snelheid, die de doorstroming van gemotoriseerd verkeer niet in de weg staat. 

Een belangrijk gegeven is dat de omliggende straten Knyffstraat, De Brierstraat, Smetsstraat, Thibautstraat en De Borrekensstraat tot een zone 30 behoren. De Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei kunnen perfect mee aansluiten bij een bestaande zone 30. Op die manier wordt de snelheid van deze wegen aangepast aan de zwakke verkeersdeelnemers en wordt het ook duidelijker voor de chauffeurs aan welke snelheid ze zich zouden moeten aanhouden. Ideaal hoort hier ook politie-handhaving erbij, controles en/of andere aanvullende maatregelen.

Omdat deze motie een terechte problematiek aankaart, voegt raadslid Olivier Elias nog een amendement toe waabij gevraagd wordt de nodige flankerende maatregelen te voorzien en eventuele handhaving toe te passen teneinde de veiligheid van de zwakste weggebruikers en schoolgaande kinderen zoveel mogelijk te vrijwaren (2019_AM_00134).

De districtsraad van Borgerhout neemt daarom volgende motie aan:

Artikel 1

De districtsraad van Borgerhout adviseert aan het college van burgemeester en schepenen om de snelheidsregime van de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei permanent aan te passen en mee op te nemen in de grote zone 30 in Borgerhout en Deurne.

Artikel 2

De districtsraad van Borgerhout adviseert aan het college van burgemeester en schepenen om, indien het snelheidsregime van de Arthur Matthyslaan en de Jozef Verbovenlei permanent aangepast wordt, de nodige flankerende maatregelen te voorzien en eventuele handhaving toe te passen teneinde de veiligheid van de zwakste weggebruikers en schoolgaande kinderen zoveel mogelijk te vrijwaren.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 15 stemmen voor en 6 onthoudingen.

Stemden Ja: PVDA, sp.a, Groen, CDenV
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang, N-VA