Terug districtsraad Borgerhout

ma 29/04/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
secretariaat

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein
lokaal jeugdbeleid

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties