Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_IP_00301 - Interpellatie van raadslid Jos D'Haese: Gedenkteken doden van den Bougie

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_IP_00301 - Interpellatie van raadslid Jos D'Haese: Gedenkteken doden van den Bougie 2019_IP_00301 - Interpellatie van raadslid Jos D'Haese: Gedenkteken doden van den Bougie

Motivering

Indiener(s)

Jos D'Haese

Gericht aan

Ben Segers

Tijdstip van indienen

wo 11/12/2019 - 22:23

Toelichting

Op 18 april 1893 vielen op een demonstratie voor het algemeen stemrecht in de Bleekhofstraat aan de toenmalige kaarsenfabriek ‘Den Bougie’ 5 doden. De staking, die in heel België georganiseerd was, leidde tot de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht en later tot het algemeen stemrecht voor mannen.

In ons district zijn al verschillende initiatieven genomen om de ‘doden van de Bougie’ in herinnering te brengen. Tot op heden ontbreekt het echter aan een zichtbaar teken in het Borgerhoutse straatbeeld van dit stukje geschiedenis met een groot menselijk drama en een grote impact op het hele land.

Vindt de schepen het ook belangrijk om deze geschiedenis zichtbaar te maken door middel van een gedenkteken of een andere duurzame verankering in het openbaar domein?

Initiatiefrecht

.