Terug
Gepubliceerd op 19/12/2019

2019_MOT_00100 - Voorstel tot motie van raadslid Koen Van Roey: Parkeerhinder en verkeersonveiligheid bij evenementen in de Roma

districtsraad Borgerhout
ma 16/12/2019 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Olivier Elias, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Hans Maes, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Julie De Weerdt, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Homa Amin, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsraadslid; Ben Segers; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Kurt Van Daele, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Olivier Elias, voorzitter districtsraad
2019_MOT_00100 - Voorstel tot motie van raadslid Koen Van Roey: Parkeerhinder en verkeersonveiligheid bij evenementen in de Roma 2019_MOT_00100 - Voorstel tot motie van raadslid Koen Van Roey: Parkeerhinder en verkeersonveiligheid bij evenementen in de Roma

Motivering

Indiener(s)

Koen Van Roey

Gericht aan

Ben Segers

Tijdstip van indienen

wo 11/12/2019 - 19:53

Toelichting

Sinds 2003 kunnen we na vele jaren van verkommering opnieuw genieten van De Roma dankzij de vele Borgerhoutse handen die er tot op de dag van vandaag voor zorgen dat deze mooie plek kon uitgroeien tot de cultuurtempel die het vandaag is. Doorheen de jaren zijn hoe langer hoe meer mensen van onze Roma gaan houden en zijn het niet alleen de Borgerhoutenaren en de Antwerpenaren die naar hier afzakken maar komen vanuit alle uithoeken van het land mensen naar Borgerhout voor hun avond uit. Sinds de renovatiewerken richt de programmatie zich ook duidelijk op een groter publiek met internationale namen als Nick Cave, Lamb, Randy Newman, The fun Lovin’ Criminals, The Nits … dit kan ons als Borgerhoutenaren alleen maar trots maken! Deze groei heeft natuurlijk ook zijn nadelen die op dergelijke avonden extra voelbaar zijn. Aangezien de bezoekers van deze evenementen vaak van verder komen nemen ze gemakkelijker de wagen om zich naar de Roma te verplaatsen. Door de reeds beperkte parkeergelegenheid voor bewoners zijn parkeerproblemen, foutparkeerders en vaak gevaarlijke verkeerssituaties een logisch gevolg. Straathoeken staan dicht geparkeerd, zebrapaden zijn niet toegankelijk, parkeren aan twee zijden van de straat waar er maar één kant is toegelaten zijn maar een paar voorbeelden. Het lijkt me dan ook noodzakelijk om een aantal aanpassingen door te voeren in functie van de veiligheid en het leefcomfort van de buurt. Zo kan de Roma zelf actie ondernemen om de start en einduren van evenementen af te stemmen op de aansluitingen van het openbaar vervoer. Trix heeft hierin een tweetal maanden geleden alvast het goede voorbeeld gegeven. (Zie artikel GVA) Daarnaast kunnen de parkeerzones rondom de concertzaal ook onder de loep genomen worden, net zoals dit in andere delen van de stad, zoals bijvoorbeeld in het stadscentrum of rondom het Sportpaleis, ook al gebeurd is. In het stadscentrum is betalend parkeren duurder, verplicht tot 22u en niet langer toegelaten dan 3u aan 1 stuk. Rondom het sportpaleis is een blauwe evenementenzone ingericht waar tijdens concerten 100% bewonersparkeren wordt ingericht en het voor bezoekers enkel mogelijk is te parkeren met parkeerschijf. Hierbij worden bovendien extra parkeerwachters ingezet om de parkeerschijven te controleren en de parkeeroverlast te bestrijden. Hierdoor zou parkeren op bijvoorbeeld bv park & rides buiten de stad, op spoor oost, die dan vaker moet worden opengesteld, de singel of op de parking aan de Plantin en Moretuslei een veel betere keuze worden voor de bezoekers aan de concertzaal.

Daarom onderstaande voorstellen tot advies:

·       Het districtscollege gaat in overleg met De Roma en gaat op zoek naar concrete oplossingen voor de parkeeroverlast.

·       De districtsraad adviseert het stadscollege om te onderzoeken hoe de parkeerregels (aanpassen van types van parkeerzones, van parkeertijd, invoering 100% bewonersparkeren,…) en de parkeerzonering rondom De Roma aangepast kunnen worden om concertgangers te stimuleren buiten de Borgerhoutse woonwijken te parkeren en maximaal gebruik te maken van het openbaar vervoer.  

Initiatiefrecht

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het volgende besluit goed.