Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08707 - Ontmoeting - Buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08707 - Ontmoeting - Buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2021 - Goedkeuring 2021_CBS_08707 - Ontmoeting - Buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De aanvragen voldoen aan de criteria uit het stedelijk reglement van de buurtsecretariaten. Hierdoor komen de verenigingen in aanmerking voor een nieuw lidmaatschap van één jaar.  

Aanleiding en context

Op 28 september 2020 (jaarnummer 513) keurde de gemeenteraad het stedelijk reglement buurtsecretariaten goed met daarin de wederzijdse verplichtingen van de gebruikers van de buurtsecretariaten en de stad Antwerpen.

Onderstaande verenigingen dienden een nieuwe aanvraag lidmaatschap in conform het reglement.  Het lidmaatschap geldt tot en met 31 augustus 2022.

1Spazio Nour Antwerpen vzw
2Soedanese Vereniging Antwerpen vzw
3Wijkcomité Pulhof
4Pulhof Joeps Berchem Okra
5African Child vzw

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060202 - Vrijwilligers, verenigingen en organisaties ondersteunen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het nieuwe lidmaatschap van de volgende organisaties goed tot en met 31 augustus 2022:

1Spazio Nour Antwerpen vzw
2Soedanese Vereniging Antwerpen vzw
3Wijkcomité Pulhof
4Pulhof Joeps Berchem Okra
5African Child vzw

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.