Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

2021_CBS_08669 - Bestelbons - Week 43 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Annick De Ridder, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2021_CBS_08669 - Bestelbons - Week 43 - Goedkeuring 2021_CBS_08669 - Bestelbons - Week 43 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3,4° van het decreet lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

De lijsten als bijlage bij dit collegebesluit bevatten een motivatie per bestelbon.

Aanleiding en context

Op 23 november 2018 (jaarnummer 10339) keurde het college goed dat bestelbons op centrale lijsten geagendeerd worden voor:

  • normale bestellingen buiten raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 30.000,00 EUR (exclusief btw);
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR (exclusief btw);
  • normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het investeringsbudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR (exclusief btw).

Normale bestellingen buiten raamovereenkomst op het investeringsbudget vanaf 10.000,00 EUR worden via individuele collegebesluiten geagendeerd. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bestelbons goed zoals opgenomen als bijlage 1 (normale bestellingen buiten raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 EUR en 30.000,00 EUR exclusief btw).

Artikel 2

Het college keurt de bestelbons goed zoals opgenomen als bijlage 2 (normale bestellingen binnen raamovereenkomst op het exploitatiebudget tussen 10.000,00 en 100.000,00 EUR exclusief btw).

Artikel 3

Het college keurt de bestelbons goed zoals opgenomen als bijlage 3 (bestellingen binnen raamovereenkomst op investeringsbudget tussen 10.000,00 EUR en 100.000,00 EUR exclusief btw).

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten overeenkomstig de bestellijsten in bijlage bij dit besluit.


Bijlagen

  • STAD_LIJST1_Expl_buiten_raamovereenkomst.pdf
  • STAD_LIJST2_Expl_binnen_raamovereenkomst.pdf
  • STAD_LIJST3_Inv_binnen_raamovereenkomst.pdf