Terug
Gepubliceerd op 02/11/2021

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 29/10/2021 - 09:00 Hofstraat

 • HD 1.

  2021_CBS_08744 - Rechtsgeding. VBA/2020-371. Val met motorschade. Voeren verweer - Dagvaarding. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 2.

  2021_CBS_08745 - Bestuurszaken - Aanstelling kabinetsmedewerker (B) bij het kabinet van de schepen voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 3.

  2021_CBS_08746 - De Grote Verbinding - Bisschoppenhoflaan 34, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 4.

  2021_CBS_08747 - Extern patrimonium. Floraliënlaan 93, 2020 Antwerpen - Aankoop - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 5.

  2021_CBS_08748 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Museum Rubenshuis, Wapper 9-15, 2000 Antwerpen - Optimalisatie klimaatbeheersing en toegankelijkheid Rubenshuis. Aanvraag erfgoedpremie - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 6.

  2021_CBS_08749 - Klimaat & Leefmilieu - Emissie-inventaris. Resultaten 2019 - Kennisneming

  Aanvaard
 • HD 1.

  2021_CBS_08744 - Rechtsgeding. VBA/2020-371. Val met motorschade. Voeren verweer - Dagvaarding. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 2.

  2021_CBS_08745 - Bestuurszaken - Aanstelling kabinetsmedewerker (B) bij het kabinet van de schepen voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 3.

  2021_CBS_08746 - De Grote Verbinding - Bisschoppenhoflaan 34, 2100 Deurne. Aankoop - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 4.

  2021_CBS_08747 - Extern patrimonium. Floraliënlaan 93, 2020 Antwerpen - Aankoop - Goedkeuring

  Verdaagd
 • HD 5.

  2021_CBS_08748 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Museum Rubenshuis, Wapper 9-15, 2000 Antwerpen - Optimalisatie klimaatbeheersing en toegankelijkheid Rubenshuis. Aanvraag erfgoedpremie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 6.

  2021_CBS_08749 - Klimaat & Leefmilieu - Emissie-inventaris. Resultaten 2019 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 1.

  2021_CBS_08543 - Politiezone Antwerpen - Jaarrekening 2020 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 2.

  2021_CBS_08544 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2022. Gewone en buitengewone begroting - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2021_CBS_08545 - Politiezone Antwerpen - Afroep op het federale contract 2016 R3 256 voor de aankoop van trainingsmunitie. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2021_CBS_08546 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2021/415. Vernietigen gasdrukhouders. Niet-gunning en nieuwe publicatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2021_CBS_08547 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2021/420. Raamovereenkomst dilemmatraining en vermijden van etnische profilering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2021_CBS_08548 - Politiezone Antwerpen - Regiokantoor Zuid, Doornstraat 2, 2610 Wilrijk. Afroep op contract GAC_2017_00155 voor het uitvoeren van elektriciteitswerken. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2021_CBS_08549 - Politiezone Antwerpen - Turnhoutsebaan 350, 2140 Antwerpen. Afroep op contract GAC_2018_00602 voor de aankoop van één onderstel van een warmedrankautomaat. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2021_CBS_08550 - Politiezone Antwerpen - Uit te voeren werken in de politiegebouwen, gecoördineerd door AG Vespa. Vastleggen krediet 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2021_CBS_08551 - Politiezone Antwerpen - Uniforme look en feel in de kantooromgeving van de nieuwbouw locaties Bredabaan 399 en Halewijnlaan 84. Vastlegging krediet 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2021_CBS_08552 - Politiezone Antwerpen - Bestek GAC_2021_01837 - Deelname plaatsingsprocedure stad Antwerpen voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering en machtiging in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2021_CBS_08553 - Politiezone Antwerpen - PCO2021012. Rechtsgeding. Procedure arbeidsrechtbank. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 12.

  2021_CBS_08554 - Politiezone Antwerpen - PRH2021057. Bijstand Salduz. Opsporingsonderzoek. Verweer. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 13.

  2021_CBS_08555 - Politiezone Antwerpen - PRH2021060. Bijstand Salduz. Opsporingsonderzoek. Verweer. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 14.

  2021_CBS_08556 - Politiezone Antwerpen - PRH2021056. Bijstand Salduz. Opsporingsonderzoek. Verweer. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 15.

  2021_CBS_08557 - Politiezone Antwerpen - Schadevergoeding burger. PBA2021045 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2021_CBS_08558 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongevallen. Consolidatie met 0% arbeidsongeschiktheid - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 17.

  2021_CBS_08559 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis in het kader van een werkbezoek aan New York. Bijkomende kosten - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 18.

  2021_CBS_08560 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Dienstreis Bilbao - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 19.

  2021_CBS_08561 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021125892. Universiteitsplein 1-1A-1C, Edegemsesteenweg 202, Fort VI-straat 210. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2021_CBS_08562 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129576. Aalscholverlaan, Victor Delhezstraat zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2021_CBS_08563 - Omgevingsvergunning - OMV_2021125902. Narvikstraat 2. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2021_CBS_08564 - Omgevingsvergunning - OMV_2021082180. Zwarte Weg zn. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2021_CBS_08565 - Omgevingsvergunning - OMV_2021074829. Boombekelaan 18, 18B-C. District Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2021_CBS_08416 - Omgevingsvergunning - OMV_2021124228. Elisabethlaan 170. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2021_CBS_08429 - Omgevingsvergunning - OMV_2021116962. Dorpstraat 40. District Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2021_CBS_08566 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021100419. Boudewijnweg zn. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2021_CBS_08567 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2021100421. Ordamdijkweg zonder nummer. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2021_CBS_08568 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133637. Bouvaertlaan 31B2. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2021_CBS_08569 - Omgevingsvergunning - OMV_2021134917.Hortensiastraat 20. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2021_CBS_08570 - Omgevingsvergunning - OMV_2021135811. Lange Koepoortstraat 37- 41. District Antwerpen - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 31.

  2021_CBS_08571 - Omgevingsvergunning - OMV_2021131487. Markgravelei 97A. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2021_CBS_08572 - Omgevingsvergunning - OMV_2021128475. Nosestraat 4. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2021_CBS_08573 - Omgevingsvergunning - OMV_2021136313. Schrijnwerkersstraat 9. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2021_CBS_08574 - Omgevingsvergunning - OMV_2021112848. Sint-Jacobsmarkt 19. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2021_CBS_08575 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129903. Schulstraat 32. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2021_CBS_08576 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133366. Steenhouwersvest 49. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2021_CBS_08577 - Omgevingsvergunning - OMV_2021109422.Boekenberglei 127. District Deurne - Weigering

  Goedgekeurd
 • 38.

  2021_CBS_08578 - Omgevingsvergunning - OMV_2021131427. Minervastraat 12. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2021_CBS_08579 - Omgevingsvergunning - OMV_2021103862. Victor Jacobslei 44. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2021_CBS_08580 - Omgevingsvergunning - OMV_2021129825. Julien Douwsstraat 2-34. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2021_CBS_08581 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133720. Noordland 102. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2021_CBS_08582 - Omgevingsvergunning - OMV_2021130222. Walenhoek 62. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2021_CBS_08583 - Omgevingsvergunning - OMV_2021130170. Florastraat 10. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 44.

  2021_CBS_08584 - Omgevingsvergunning - OMV_2021128993. Gitschottellei ZN. District Borgerhout - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 45.

  2021_CBS_08585 - Omgevingsvergunning - OMV_2021128221. Bosselaersstraat 19. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 46.

  2021_CBS_08586 - Omgevingsvergunning - OMV_2021131627. Cruyslei 94-96. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2021_CBS_08587 - Omgevingsvergunning - OMV_2021133625. Dassastraat 54. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2021_CBS_08588 - Omgevingsvergunning - OMV_2021115593. Klein Hagelkruis ZN. District Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 49.

  2021_CBS_08589 - Omgevingsvergunning - OMV_2021142365. Akkerbouwstraat 15. District Merksem - Weigering

  Goedgekeurd
 • 50.

  2021_CBS_08590 - Omgevingsvergunning - OMV_2021111624. Bredabaan 996. District Merksem - Weigering

  Goedgekeurd
 • 51.

  2021_CBS_08591 - Omgevingsvergunning - OMV_2021121407. Maantjessteenweg 83. District Merksem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2021_CBS_08592 - Omgevingsvergunning - OMV_2021103107. Jef Nyslaan ZN. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2021_CBS_08593 - Omgevingsvergunning - OMV_2021070987. Vuurmolenstraat 40-54. District Wilrijk - Weigering

  Verdaagd
 • 54.

  2021_CBS_08594 - Omgevingsvergunning - OMV_2021155625. Fotografielaan 30 en 37-39. District Wilrijk - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 55.

  2021_CBS_08595 - Toelating muziekactiviteit - TRX vzw, Theaterplein zonder nummer (zn), 2000 Antwerpen. Dossiernummer MUZA2021/045/PV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2021_CBS_08596 - Toelating muziekactiviteit - Scouts Bunt Ekeren, Leugenberg 179-193, 2180 Ekeren (Antwerpen). Dossiernummer MUZA2021/046/PV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2021_CBS_08597 - College - Zittingen 22 en 27 oktober 2021. Verslagen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 58.

  2021_CBS_08598 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 43 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 59.

  2021_CBS_08599 - Gemeenteraad - Zitting 29 november 2021. Ontwerpdagorde - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 60.

  2021_CBS_08600 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Week 43. Brief districtscollege Wilrijk. Sport. Collegiale brief. Ondertekening. Intrekking - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 61.

  2021_CBS_08601 - Receptie- en representatiekosten - Terugbetaling kosten. Periode oktober 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 62.

  2021_CBS_08602 - Stadsdagen - Aanvraag Sporting A gebruik Handelsbeurs - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 63.

  2021_CBS_08603 - Stadsdagen - Aanvraag AG VESPA / Vastgoed gebruik Handelsbeurs - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 64.

  2021_CBS_08604 - Stadsdagen - Aanvraag Koninklijke Balletschool gebruik HETPALEIS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 65.

  2021_CBS_08605 - Stadsdagen - Aanvraag De Veerman gebruik HETPALEIS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 66.

  2021_CBS_08606 - Stadsdagen - Aanvraag KOD Basisschool Andromeda gebruik HETPALEIS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 67.

  2021_CBS_08607 - Stadsdagen - Aanvraag Ondernemen en Stadsmarketing /Visit gebruik Handelsbeurs - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 68.

  2021_CBS_08608 - Ondersteuning - Deelname Antwerpse Stadstrommelaars 35ste Sinterklaasstoet - district Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2021_CBS_08609 - Rechtsgeding RVV/2021/014. Beroepsprocedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2021_CBS_08610 - Rechtsgeding RVV/2021/015. Beroepsprocedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verweer. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 71.

  2021_CBS_08611 - Rechtsgeding. VBA/2021/337. Hoger beroep tegen vonnis vrederechter - Voeren verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 72.

  2021_CBS_08612 - Ontvangst - Afscheid welstandscommissie en verwelkoming kwaliteitskamer op donderdag 9 december 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 73.

  2021_CBS_08613 - Ontvangst - European Creative Rooftop Network op woensdag 1 december 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 74.

  2021_CBS_08614 - Uitlichting stadhuis - Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en Steden tegen de doodstraf - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 75.

  2021_CBS_08615 - Kenniscentrum Vlaamse Steden - Samenwerkingsovereenkomst: 1 januari 2022 - 31 december 2026 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 76.

  2021_CBS_08452 - Stedelijk patrimonium. Modenatiegebouw. Drukkerijstraat 9-17 - Onderhoudswaarborg aannemer voor twee jaar en bijbestellingen. Vastlegging kredieten. Correctiebestelling. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 77.

  2021_CBS_08616 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Cultuur. Bibliotheek Park van Merksem. Van Heybeeckstraat 28 a, 2170 Merksem - Herinrichting bibliotheek Park Merksem. Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 78.

  2021_CBS_08617 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Administratieve correctie AG Vespa jaarrekening BBC 2019 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 79.

  2021_CBS_08618 - AG Vespa. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025 - Aanpassing 3 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 80.

  2021_CBS_08619 - Stedelijk patrimonium. Sport- en evenementenhal. Damplein 31-35 - Onderhouds- en instandhoudingswerken van gevels, dekstenen en dakgoten. Actualisatie projectbudget - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 81.

  2021_CBS_08620 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring - Park Brialmont Fase 2 - Voorontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 82.

  2021_CBS_08621 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Regie kinderopvang. Onderwijs - Herbestemmen van vijf verlaten stedelijke kinderdagverblijven tot private kinderopvang of stedelijke school - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 83.

  2021_CBS_08455 - Nieuw Zuid. Dubbele basisschool - tijdelijke locatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 84.

  2021_CBS_08622 - Stedelijk patrimonium. Modenatie, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen - Vzw Flanders District of Creativity. Huurovereenkomst kantoorruimte - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 85.

  2021_CBS_08623 - Stedelijk patrimonium. Bestuurszaken. Districtshuis Antwerpen, Harmonie, Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen - Inrichting stadsloket en districtshuis. Los meubilair. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 86.

  2021_CBS_08624 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Bestek GAC_2020_01478/P09136. Restauratie buitengevel Artillerie-ingang, fort VIII te Hoboken - Correctiebestelling. Vastlegging krediet - wijziging opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 87.

  2021_CBS_08625 - Stedelijk patrimonium. Vastgoed. Schrijnwerkersstraat, Antwerpen. Restauratie Calvarieberg - Vastlegging krediet. Correctiebestelling. Wijziging opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 88.

  2021_CBS_08626 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. DIVA. Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen - Onderhoud aan daken en gevels - Voorontwerp. Forfaitisering ereloon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 89.

  2021_CBS_08627 - Parkeerretributies - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen. Week 43 van 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 90.

  2021_CBS_08628 - Ondersteuningsproduct. Onderwijs. Reglement binnenschoolse opvang: randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang - Beslissing en uitbetaling ondersteuningsbedragen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 91.

  2021_CBS_08629 - Stafdienst. Privacy en informatieveiligheid - Verwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Cronos Public Services NV. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 92.

  2021_CBS_08630 - Ondersteuning. Cultuur - s.o.n. Toneelhuis. Vastlegging nominatief krediet 2021 op investeringskrediet masterplan Bourla. Uitbetaling. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 93.

  2021_CBS_08631 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen - Museum aan de Stroom. Organisatie 'Full Circle' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 94.

  2021_CBS_08632 - Ondersteuning. Jeugd - Addendum Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw en uitbetaling ondersteuningsbedrag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 95.

  2021_CBS_08633 - Fiscale bezwaren - Belasting ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen - Dossiernummer 35729 - Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 96.

  2021_CBS_08634 - Meerjarenplan 2020 - 2025 - Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020 - 2025 Stad en OCMW Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 97.

  2021_CBS_08635 - Uitvoering auditaanbevelingen. Plan van aanpak - Procesaudit Thesauriebeheer A020010 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 98.

  2021_CBS_08636 - Bezwaren fiscaliteit - Onwaarden - Materiële misslag na bezwaar - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 99.

  2021_CBS_08637 - Fiscale bezwaren - Belasting op drijfkracht - Dossiernummer 45438 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 100.

  2021_CBS_08638 - Fiscale bezwaren - Belasting op de horecagelegenheden - Dossiernummer 45490 - Laattijdig - Onontvankelijk - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 101.

  2021_CBS_08639 - Fiscale bezwaren - Belasting op leegstand - Dossiernummers 45460 en 45461 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 102.

  2021_CBS_08640 - Fiscale bezwaren - Belasting op leegstand - Dossiernummer 45278 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 103.

  2021_CBS_08641 - Fiscale bezwaren - Belasting op de omgevingsvergunning - Dossiernummer 45468 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 104.

  2021_CBS_08642 - Fiscale bezwaren - Belasting op de omgevingsvergunning - Dossiernummer 45493 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 105.

  2021_CBS_08643 - Fiscale bezwaren - Belasting op de omgevingsvergunning - Dossiernummer 45434 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 106.

  2021_CBS_08644 - Fiscale bezwaren - Belasting op omgevingsvergunningen - Dossiernummer 45451 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 107.

  2021_CBS_08645 - Fiscale bezwaren - Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - Dossiernummers 45442 tot en met 45444 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2021_CBS_08646 - Fiscale bezwaren - Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - Dossiernummer 45452 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 109.

  2021_CBS_08647 - Fiscale bezwaren - Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - Dossiernummers 45478 tot en met 45485 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 110.

  2021_CBS_08648 - Fiscale bezwaren - Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - Dossiernummer 45503 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 111.

  2021_CBS_08649 - Fiscale bezwaren - Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - Dossiernummers 44861 en 44862 - Laattijdig - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 112.

  2021_CBS_08650 - Fiscale bezwaren - Belasting op de overnachtingen in toeristische logies - Dossiernummer 45466 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 113.

  2021_CBS_08651 - Fiscale bezwaren - Belasting op de overnachtingen in toeristische logies - Dossiernummer 45499 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 114.

  2021_CBS_08652 - Fiscale bezwaren - Belasting op de overnachtingen in toeristische logies - Dossiernummer 45477 - Laattijdig - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 115.

  2021_CBS_08653 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 45226 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 116.

  2021_CBS_08654 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 45112 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 117.

  2021_CBS_08655 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 45488 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 118.

  2021_CBS_08656 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 45492 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 119.

  2021_CBS_08657 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 45283 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 120.

  2021_CBS_08658 - Fiscale bezwaren - Belasting op uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen - Dossiernummer 45470 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 121.

  2021_CBS_08659 - Fiscale bezwaren - Belasting op vestigingen - Dossiernummer 45439 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 122.

  2021_CBS_08660 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 123.

  2021_CBS_08661 - Bestek GAC_2021_01808. Aankoop belijningsrobot, inclusief toebehoren en herstel- en wisselstukken contract - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 124.

  2021_CBS_08662 - Dossier GAC_2021_01998. Leveren van vaste planten en heesters - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB, gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 125.

  2021_CBS_08663 - Bestek GAC_2020_01422. Raamovereenkomst met betrekking tot het reinigen en herstellen van textiel en kledij - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 126.

  2021_CBS_08664 - Bestek GAC_2020_01423 - Raamovereenkomst voor het aanstellen van een wedstrijdpool architectuuropdrachten - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 127.

  2021_CBS_08665 - Bestek GAC_2021_01698. Raamovereenkomst voor luchtkwaliteitsmetingen van stikstofdioxide met behulp van stikstofdioxide meetbuisjes - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 128.

  2021_CBS_08666 - Bestek GAC_2021_01769. Raamovereenkomst voor opleidingen BA4 en BA5 - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 129.

  2021_CBS_08667 - Bestek GAC_2021_01685. Raamovereenkomst verzekering alle risico's voor diefstal van gelden en waarden - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 130.

  2021_CBS_08668 - ABR-verzekering stadhuis (GAC_2017_00120) - Wijziging opdracht 2 - Verlenging van de verzekerde periode - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 131.

  2021_CBS_08669 - Bestelbons - Week 43 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 132.

  2021_CBS_08670 - Inspectie Financiën - Advies 2021-1692 over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 4) van AG Energiebesparingsfonds - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 133.

  2021_CBS_08671 - Inspectie Financiën - Advies 2021-1694 over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van AG VESPA - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 134.

  2021_CBS_08672 - Interne audit - Auditrapport A020010 Thesauriebeheer - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 135.

  2021_CBS_08673 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Inopsys nv. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2021. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 136.

  2021_CBS_08674 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 137.

  2021_CBS_08675 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege. Stadsloket Antwerpen - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 138.

  2021_CBS_08676 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege. Stadsloket Berchem - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 139.

  2021_CBS_08677 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege. Stadsloket Berchem - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 140.

  2021_CBS_08678 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege. Stadsloket Borgerhout - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 141.

  2021_CBS_08679 - Ondersteuning. Marketing en communicatie - Stadsmarketingfonds. Full circle - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 142.

  2021_CBS_08680 - Loketwerking - Administratieve aanpassing van het adres - Busnummer - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 143.

  2021_CBS_08681 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Nieuwe bewoners - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 144.

  2021_CBS_08682 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Onderzoek over zes maanden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 145.

  2021_CBS_08683 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 146.

  2021_CBS_08684 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Uithuiszetting gerechtsdeurwaarder - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 147.

  2021_CBS_08685 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Zichtbare leegstand - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 148.

  2021_CBS_08686 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Lamorinièrestraat 20/101 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 149.

  2021_CBS_08687 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Lamorinièrestraat 20/101 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 150.

  2021_CBS_08688 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Lamorinièrestraat 20/201 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 151.

  2021_CBS_08689 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Mercatorstraat 48 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 152.

  2021_CBS_08690 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Sint-Marcusstraat 50 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 153.

  2021_CBS_08691 - Loketwerking - Niet verstrekken van adres - Aanvraag inwoner - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 154.

  2021_CBS_08692 - Loketwerking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van genealogisch onderzoek - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 155.

  2021_CBS_08693 - Loketwerking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van historisch onderzoek - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 156.

  2021_CBS_08694 - Correctiebestelling - Campagne Antwerpen future proof meetingbestemming - Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 157.

  2021_CBS_08695 - Marktonderzoek - Antwerpse monitor. Indicatoren 2021. Golf 8 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 158.

  2021_CBS_08696 - Visit Antwerpen - Correctiebestelling - Concessie Experience Antwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 159.

  2021_CBS_08697 - Fondsen. Subsidiewerving - Aanvraagformulier 'Facultatieve subsidie stedenbeleid'. Indiening projectvoorstel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 160.

  2021_CBS_08698 - Herstelbeleid - Herstelvordering inbreuken Vlaamse Codex Wonen van 2021. Ooievaarstraat 2, 2060 Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 161.

  2021_CBS_08699 - Herstelbeleid - Herstelvordering inbreuken Vlaamse Codex Wonen van 2021. Kleine Goddaard 7, 2000 Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 162.

  2021_CBS_08700 - Ondersteuning - Harmonieuze Stad - Het Roze Huis-çavaria Antwerpen vzw, Bazzz vzw, Pimento vzw, Stampmedia vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addenda afsprakennota's - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 163.

  2021_CBS_08701 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 164.

  2021_CBS_08702 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Collectief Goed cvso - Vastlegging nominatief krediet 2021 - 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 165.

  2021_CBS_08703 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - 't Werkhuys vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 166.

  2021_CBS_08704 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Vereniging voor Solidariteit vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 167.

  2021_CBS_08705 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - CAW Antwerpen - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Afsprakennota's - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 168.

  2021_CBS_08706 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Zet U vzw - Vastlegging nominatief krediet 2021 - Addendum - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 169.

  2021_CBS_08707 - Ontmoeting - Buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 170.

  2021_CBS_08708 - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2021-2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 171.

  2021_CBS_08709 - Correctiebestelling schoonmaak - Districtshuis Ekeren en districtshuis Antwerpen. Aanvullende prestaties schoonmaak - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 172.

  2021_CBS_08710 - Correctiebestelling schoonmaak - schoonmaak oktober en november 2021 voor het Steen, Grote Markt 15 en buurtsecretariaat Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 173.

  2021_CBS_08711 - Correctiebestelling - Het snoeien van de hoogstammige bomen in het kader van het algemeen groenonderhoud. Krinkels nv - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 174.

  2021_CBS_08712 - Ondersteuning. Organisatie, logistieke en financiële ondersteuning - Sint intrede. Zaterdag 13 november 2021. Steenplein en Grote Markt - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 175.

  2021_CBS_08713 - Correctiebestelling - VK2162- Regularisatie facturen - ITM Sales and Services - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 176.

  2021_CBS_08714 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2017_00085: Raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract). Perceel 1: Vrachtwagens met dieselmotor. Wijziging opdracht 2 (dossier VC1802) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 177.

  2021_CBS_08715 - Wagenpark stad Antwerpen - Satellic. Kilometerheffing voertuigen stad Antwerpen. Vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC/VK2216-1548) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 178.

  2021_CBS_08716 - Wagenpark stad Antwerpen - Verkeersbelasting aanslagjaar 2022 (dossier SB/VC VK2224-VC1657). Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 179.

  2021_CBS_08717 - Wagenpark stadsbeheer - Bestek GAC/2018/00638. Raamcontract voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem. Vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC VK2217 - 18115) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 180.

  2021_CBS_08718 - Wagenpark stadsbeheer - Bureau voor Technische Controle. Keuring voertuigen. Vastlegging krediet 2022(dossier SB/VC VK2218) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 181.

  2021_CBS_08719 - AG Energiebesparingsfonds - Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 182.

  2021_CBS_08720 - AG Energiebesparingsfonds - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 183.

  2021_CBS_08531 - Klimaat & Leefmilieu - Antwoord aan IGEAN inzake toekomstvisie site Noord. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 184.

  2021_CBS_08721 - Antwerpen. Merksem. Deurne. Borgerhout. De Grote Verbinding. Ringparken Oosterweelverbinding Rechteroever - Principe goedkeuringsflow voorontwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 185.

  2021_CBS_08722 - District Deurne. Vaartdijk (Zuidelijke kadeweg). Wegeniswerken. SWOU11919 - Aangepast definitief ontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 186.

  2021_CBS_08723 - Project 5G-Blueprint - Deelname stad Antwerpen aan de Advisory Board van het consortium - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 187.

  2021_CBS_08724 - Staten-Generaal van de verkeersveiligheid - Vlaamse subsidie verkeersveiligheid schoolroutes. Deelname en aanvraag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 188.

  2021_CBS_08725 - District Antwerpen. Jacob Jacobsstraat. Wegeniswerken. SWOU12863 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 189.

  2021_CBS_08726 - District Antwerpen. Blancefloerlaan - Regatta, aanleg toekomstig openbaar domein - ventweg - Voorontwerp. SWOU12771 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 190.

  2021_CBS_08727 - District Deurne. Theo Van den Boschstraat. Inbreidingsproject voormalige ALBE-site. SWOU11457 - Overdracht grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 191.

  2021_CBS_08728 - District Merksem. Akkerbouwstraat. Wegeniswerken. SWOU12235 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 192.

  2021_CBS_08729 - District Antwerpen. Beatrijslaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 193.

  2021_CBS_08730 - District Antwerpen. Familiestraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 194.

  2021_CBS_08731 - District Antwerpen. Sint-Jobstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 195.

  2021_CBS_08732 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Dodoensstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 196.

  2021_CBS_08733 - District Hoboken. Atlasstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 197.

  2021_CBS_08734 - District Merksem. Ullenshofstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 198.

  2021_CBS_08735 - District Merksem. Adelaarstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 199.

  2021_CBS_08736 - District Merksem. Gagelveldenstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 200.

  2021_CBS_08737 - District Merksem. Gyselsstraatje - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 201.

  2021_CBS_08738 - District Merksem. Sint-Bartholomeusstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 202.

  2021_CBS_08739 - District Merksem. Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 203.

  2021_CBS_08740 - District Merksem. Zwaantjeslei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 204.

  2021_CBS_08741 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning aan verschillende exploitanten - Goedkeuring

  Goedgekeurd