Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00694 - Ondersteuning. Werk - Compensatiefonds coronamaatregelen. Ondersteuningsreglement 'Loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen'. Wijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00694 - Ondersteuning. Werk - Compensatiefonds coronamaatregelen. Ondersteuningsreglement 'Loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen'. Wijziging - Goedkeuring 2021_GR_00694 - Ondersteuning. Werk - Compensatiefonds coronamaatregelen. Ondersteuningsreglement 'Loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen'. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning wordt toegekend in zoverre er budget beschikbaar is. De ondersteuning wordt aangevraagd per traject na afloop van de begeleiding. Maandelijks worden de binnengekomen aanvragen gebundeld afgerekend, dit conform de dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

De middelen voor 2021 (600.000,00 EUR) zijn vanuit het compensatiefonds via IKA Light voorzien op 5318400000 / 6496800 / 2LWS050301PA5725.

Middelen die niet worden aangewend voor het vooropgestelde doel, vloeien nadien terug naar het compensatiefonds.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Aanleiding en context

Op 17 februari 2020 (jaarnummer 126) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen goed.

Op 26 april 2020 (jaarnummer 240) keurde de gemeenteraad het ondersteuningsreglement loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werklozen goed.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) keurde de gemeenteraad aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Tijdens de coronamaatregelen werden heel wat werkende Antwerpenaren geconfronteerd met onzekerheid. Sommigen onder hen waren tijdelijk werkloos, een deel van hen verloor effectief zijn job en anderen werden geconfronteerd met een werkomgeving in verandering. Een heroriëntering naar andere sectoren en/of beroepen met perspectief is meer dan ooit een overweging die Antwerpenaren maken. Eén van de instrumenten om individuen te begeleiden bij transities in de eigen loopbaan, is loopbaanbegeleiding.

Via dit reglement wil de stad Antwerpen Antwerpse werknemers, die tijdelijk werkloos zijn geweest, aanmoedigen om hun eigen loopbaan in handen te nemen met als doel een duurzaam loopbaanperspectief uit te werken.

Argumentatie

Met dit reglement richt de stad Antwerpen zich op de Antwerpse werknemers die na 1 september 2020 minstens één dag tijdelijk werkloos zijn geweest. Hen wordt gratis een standaardpakket van vier uur loopbaanbegeleiding aangeboden, ongeacht of ze recht hebben op Vlaamse loopbaancheques of niet. Werknemers uit de sterk getroffen horeca-, toerisme- en de evenementensector hebben daarenboven nog recht op drie extra uren gratis loopbaanbegeleiding. Hiervoor is in 2021 een budget van 600.000,00 EUR voorzien.

Ondanks verschillende communicatiecampagnes (ATV-rapportage, direct mailing, social media, brief aan alle tijdelijk werklozen, ...) is op dit moment amper vijf procent van het beschikbare budget opgebruikt. Samen met VDAB wordt bijkomende communicatie en sensibilisering opgezet om meer mensen te bereiken. Daarom wordt de periode waarin de loopbaanbegeleiding moet plaatsvinden verlengd, zodat meer mensen de kans krijgen om loopbaanbegeleiding te volgen. De nieuwe periodes en deadlines zijn als volgt:

  • de loopbaanbegeleiding start ten laatste op 30 november 2021 en wordt afgerond voor 15 december 2021;
  • de terugbetalingsdossiers moeten ten laatste op 22 december 2021 ingediend en volledig zijn. 

Bijkomend zijn er inhoudelijk enkele aanpassingen in het oorspronkelijke reglement nodig. Daarin staat dat de werkloze ofwel werknemer, zelfstandige of freelancer kan zijn om in aanmerking te komen voor gratis loopbaanbegeleiding. 'Zelfstandige' moet aangepast worden naar 'zelfstandige in bijberoep', aangezien het hebben van een werknemersstatuut een voorwaarde is van RVA om tijdelijke werkloosheid te kunnen erkennen.

Ook de wijze van terugbetaling voor loopbaancentra is gewijzigd. Er wordt gevraagd een factuur op te maken op naam van de coachee. De stad Antwerpen betaalt deze factuur ter waarde van de loopbaangeleiding rechtstreeks aan het loopbaancentrum. De bedragen zijn geactualiseerd en opgenomen in het reglement.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 met betrekking tot controle en toekenning van sommige toelagen.

Het kaderbesluit ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het ondersteuningsreglement 'Loopbaanbegeleiding tijdelijk werklozen' goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het ondersteuningsreglement 'Loopbaanbegeleiding tijdelijk werklozen'.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen