Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00697 - Verwijderen van sluikstort en achtergelaten en/of hinderlijk gestalde bromfietsen en voortbewegingstoestellen - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00697 - Verwijderen van sluikstort en achtergelaten en/of hinderlijk gestalde bromfietsen en voortbewegingstoestellen - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring 2021_GR_00697 - Verwijderen van sluikstort en achtergelaten en/of hinderlijk gestalde bromfietsen en voortbewegingstoestellen - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 17 december 2019 (jaarnummer 784) keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor het verwijderen van sluikstort en achtergelaten en/of hinderlijk gestalde bromfietsen en voortbewegingstoestellen goed.

Argumentatie

Het retributiereglement voor het verwijderen van sluikstort en van achtergelaten (brom)fietsen en voortbewegingstoestellen voorziet in een forfaitaire kost voor het verwijderen en bewaren van (brom)fietsen en voortbewegingstoestellen:

  • Achtergelaten en/of hinderlijk gestalde fiets: 25,00 euro
  • Achtergelaten en/of hinderlijk gestald voortbewegingstoestel: 25,00 euro
  • Achtergelaten en/of hinderlijk gestalde bromfiets: 50,00 euro

De retributie wordt verlaagd wanneer de (brom)fiets of het voortbewegingstoestel binnen een bepaalde termijn wordt opgehaald. 

Door een tijdige ophaling van de fiets wordt namelijk de bewaarkost beperkt en komt op die manier ruimte vrij voor de opslag van andere (brom)fietsen of voortbewegingstoestellen. Daarnaast is er zekerheid dat geen maatregelen meer getroffen moeten worden en extra kosten moeten worden voorzien om een finale bestemming te geven aan de niet-opgehaalde (brom)fiets of voortbewegingstoestel. 

Een substantiële korting van 10,00 euro is derhalve gepast, voor zover de (brom)fiets of het voortbewegingstoestel binnen de 7 dagen na verwijdering wordt opgehaald.

Voor zover de eigenaar van de (brom)fiets of het voortbewegingstoestel kan aantonen dat zijn/haar (brom)fiets of voortbewegingstoestel gestolen was vóór de verwijdering, is geen retributie verschuldigd.

Bij een gelabeld(e) (brom)fiets of voortbewegingstoestel dient de diefstal te hebben plaatsgevonden vóór het aanbrengen van het label, dat de datum vermeldt van verwijdering van de (brom)fiets of het voortbewegingstoestel. 

Het bewijs van diefstal kan worden geleverd door een proces-verbaal van diefstal of een aangifte van diefstal.

Juridische grond

Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), artikel 16.1.2., 2° en artikel 16.6.3, §2.

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), artikel 12. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

De code van politiereglementen van de stad Antwerpen en latere wijzigingen.

 Regelgeving bevoegdheid

 Artikel 40, §3, en artikel 41, tweede lid, 14°, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010302 - Eengemaakt toezicht
3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010303 - Kordate aanpak sluikstorten
3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010306 - Ruimtelijke veiligheidstoets

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: PVDA. 

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het gewijzigde retributiereglement voor het verwijderen van sluikstort en van achtergelaten en/of hinderlijk gestalde (brom)fietsen en voortbewegingstoestellen, goed. 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Raming ontvangsten per jaar

Retributie ambtshalve opruiming (brom)fietsen of voortbewegingstoestellen 
  7.500,00 EUR
budgetplaats: 5362500000
budgetpositie: 7006028
functiegebied: 2VGS010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA030480
budgetperiode: 2100 - 2500
NVT

Bijlagen