Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00705 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing nominatief krediet 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_GR_00705 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing nominatief krediet 2021 - Goedkeuring 2021_GR_00705 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing nominatief krediet 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Volgens artikel 16, 6° van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevat de beleidsnota van het budget de lijst met nominatief toegekende subsidies.

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 31 mei 2021 (jaarnummer 319) aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, inclusief de lijst met nominatief toegestane subsidies per beleidsdoelstelling.

Voor beleidsdomein Onderwijs werden ondertussen aanpassingen aan de werkingssubsidies gedaan waarbij onder andere nieuwe begunstigden werden aangeduid en bestaande toelagen verhoogd werden.

Argumentatie

Bij de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden niet alle te voorziene werkingssubsidies op beleidsdomein Onderwijs in de nominatieve lijst opgenomen.

De volgende werkingssubsidies worden bijkomend voorzien:

  • Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen - CVO Encora: 4.000,00 EUR voor project 'KAAP';
  • GO! Scholengroep Antwerpen (CVO Antwerpen): 4.000,00 EUR voor project 'KAAP';
  • Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bediende Centrale (CVO LBC): 8.000,00 EUR voor project 'KAAP';
  • Provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs - CVO Vitant - campus NT2 (CVO Sopro): 2.000,00 EUR voor project 'KAAP'.

De herzieningen aan de nominatief toegestane werkingssubsidies moeten door de gemeenteraad goedgekeurd worden om de uitbetalingen te kunnen doen.

Het beschikbare budget op onderstaand boekingsadres met 'nog te bepalen' wordt benut om 18.000,00 EUR nominatief toe te wijzen:

  • 2LWS020101A00000 / 5117000000 / 6496800 / SUB_NR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van bepaalde toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983).

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Groen en Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de herzieningen aan de nominatief toegestane werkingssubsidies voor beleidsdomein Onderwijs goed:

Profitcenter

Begunstigde

Ondernemingsnummer

Budget 2021
in EUR

Herziening
in EUR

Budget 2021 na herziening
in EUR

TV

Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen - CVO Encora0824.037.071
403.400,00  4.000,00  407.400,00

TV

GO! Scholengroep Antwerpen (CVO Antwerpen)0267.374.857
16.250,00   4.000,00  20.250,00

TV

Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bediende Centrale (CVO LBC)0410.745.312
0,00   8.000,00  8.000,00

TV

Provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs - CVO Vitant - campus NT2 (CVO Sopro)0541.414.804
0,00   2.000,00  2.000,00

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.