Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_IP_00281 - Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Imade Annouri: PFAS/PFOS: waar zal de meetcampagne voor onderzoek van PFAS in bloed nu juist lopen?

gemeenteraad
ma 29/11/2021 - 19:30 Bernarduscentrum
Verdaagd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Ikrame Kastit, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Karen Maes, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Erica Caluwaerts, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Goedele Toen, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Serge Muyters, korpschef; Glenn Verspeet, korpschef ad interim

Verontschuldigd

Koen Kennis, schepen; Peggy Pooters, raadslid; Imade Annouri, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2021_IP_00281 - Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Imade Annouri: PFAS/PFOS: waar zal de meetcampagne voor onderzoek van PFAS in bloed nu juist lopen? 2021_IP_00281 - Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Imade Annouri: PFAS/PFOS: waar zal de meetcampagne voor onderzoek van PFAS in bloed nu juist lopen?

Motivering

Indiener(s)

Ilse van Dienderen, Imade Annouri

Gericht aan

Tom Meeuws, Elisabeth van Doesburg

Tijdstip van indienen

di 23/11/2021 - 23:19

Toelichting

Schepen

Over de metingen van PFAS in de bodem, in het oppervlaktewater en in het bloed van Antwerpse bewoners stelden we reeds eerder vragen.

Op 29/10 besliste de Vlaamse regering om de metingen in het bloed van bewoners in een straal van 5km uit te breiden nav de barslechte resultaten van de metingen van de eerste bijna 800 bewoners van Zwijndrecht en Antwerpen.

Voor bodemonderzoeken zijn ook reeds de eerste resultaten binnen. Er is bijkomend onderzoek in het vooruitzicht gesteld.

Vandaar volgende vragen:

- welke rol neemt de stad in mbt de communicatie naar bewoners of andere organisaties die zeer bekommerd zijn over de PFOS problematiek (Grondrecht bv)?
- zijn de resultaten van vervolgonderzoeken van bodembemonsteringen al gekend (Lobroekdok, opvolging van eerste reeks van bodembemonsteringen)? wat zijn de resultaten?
- hoe zijn de resultaten van de bloedonderzoeken die reeds gebeurden voor de 41 inwoners van Linkeroever?
- kan u uitsluitsel geven over wie in aanmerking komt voor de bloedonderzoeken waarover de Vlaamse regering besliste op 29/10 'in een straal van 5km rond 3M)? wie? waar? hoeveel inwoners?
- voor welke bouwprojecten in de stad zijn bodemstalen genomen in het kader van veilig grondverzet en welke zijn daarvan resultaten (die dienen in de omgevingsvergunning opgenomen)? welke impact is te verwachten voor deze bouwprojecten?


Dank voor uw antwoorden.