Terug districtsraad Berchem

di 23/02/2021 - 20:00 raadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Berchem

secretariaat

B-punten

District Berchem

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties