Terug districtsraad Wilrijk

do 04/02/2021 - 20:00 VIRTUELE ZITTING

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
openbaar domein

B-punten

District Wilrijk

secretariaat

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties