Terug
Gepubliceerd op 06/09/2021

2021_DRWI_00060 - Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw - Jaarrekening 2020 - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 02/09/2021 - 20:00 Cultureel centrum De Kern
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Sophie Stukken, districtraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsraadslid; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Maxime Peeters, districtsraadslid; Bart Vrints, districtssecretaris

Afwezig

Luk Lemmens, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Bart Vrints, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2021_DRWI_00060 - Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw - Jaarrekening 2020 - Kennisneming 2021_DRWI_00060 - Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw - Jaarrekening 2020 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad keurde op 15 september 2003 (jaarnummer 1552) het "Stedelijk reglement op de volkstuinen" goed. Artikel 8 van dit reglement bepaalt dat elke volkstuinvereniging de jaarrekening van het afgelopen jaar voorlegt aan de districtsraad, met kopie aan de financieel beheerder.

Aanleiding en context

Het bestuur van de Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw bezorgde op 15 juli 2021 de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de algemene vergadering van 1 juli 2021.

De jaarrekening wordt ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Argumentatie

Op 7 februari 2019 (jaarnummer 12) keurde de districtsraad het ontwerp Bestuursakkoord Wilrijk goed.

Onder hoofdstuk 14. Groenvoorziening-parken-begraafplaats wordt vermeld: "We voeren een actief volkstuintjesbeleid, waarbij we de huidige volkstuintjes behouden en nieuwe bijcreëren."

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0101 - Participatie, communicatie en sterke wijken
2WIL010101 - Wijkgerichte werking

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de jaarrekening 2020 van de Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20030915_Volkstuinen_reglement_G2003-001552.pdf
  • Volkstuinen_Jaarrekening_2020_Begroting_2021.pdf