Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_DRBO_00073 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 29/11/2021 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke, districtsschepen; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Jos D'Haese, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsraadslid; Abdullah Ibrahim, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Eva Van Keer, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene; Thanh Beels; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Koen Van Roey, districtsraadslid; Said Boussacouq, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad
2021_DRBO_00073 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming 2021_DRBO_00073 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

De rangorde van de districtsraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad, toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het districtsraadslid'.

Juridische grond

Artikel 6 Â§7 en artikel 119 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.

  • Het districtsraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in.
  • Bij gelijke anciënniteit neemt het districtsraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de districtsraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.
  • Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het districtsraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de districtsraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. 
  • De opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Aanleiding en context


De voorzitter van de districtsraad werd per mail op 27 augustus 2021 (referentie: BO_2021_IP_059)  op de hoogte gebracht van de verhindering van mevrouw Lien Arits als districtsraadslid.  
Op 29 november 2021 legde de heer Beels Thanh de eed af als districtsraadslid.


De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 9 juli 2021 (referentie: BO_2021_IP_054) op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Julie De Weerdt.

Op 27 september 2021 legde mevrouw Lena Coene de eed af als districtsraadslid.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neem kennis van volgende rangorde van de districtsraadsleden:
Naam Voornaam Partij Geboortedatum Voorkeurstemmen Begin anciëniteit
Moerkerke Luc  Groen 9 juni 1966 580 26 januari 2001
De Meyer  Marc Vlaams Belang 2 oktober 1963 499 26 januari 2001
Paredaens Patrick N-VA 17 januari 1955 164 24 mei 2004
Preneel  Marijke Groen  15 april 1971 1.777  16 januari 2007
Matheussen Kristine N-VA 28 juni 1964 181  16 januari 2007
Al Jattari Omar Groen 19 juli 1979 1.184 7 januari 2013
Gooris Hans N-VA 5 februari 1964 161  25 februari 2013
Talhaoui Fatima  N-VA 1 januari 1973 194 29 januari 2018
D'Haese Jos PVDA  24 augustus 1992  972 8 januari 2019
Boussacouq Said PVDA 20 maart 1969 707 8 januari 2019
El Osri Mariam  Groen 21 december 1978 491 8 januari 2019
Ibrahim Abdullah Groen  21 september 1997 427 8 januari 2019
Shayla Sharmin  PVDA  6 januari 1980 415 8 januari 2019
Lauwers Anneleen Groen 22 september 1995 336 8 januari 2019
Vissers  Pieter  Groen 29 december 1978 323 8 januari 2019
Van Keer Eva  N-VA 21 september 1990 299 8 januari 2019
Van Duppen  Ben PVDA 31 oktober 1989 215  8 januari 2019
Cissé Aissatou sp.a 8 juni 1999 196 25 maart 2019
Segers Ben sp.a 11 september 1982 181 23 september 2019
Van Roey Koen sp.a 2 juli 1977 176 23 september 2019
Van de Wauwer Betty NV-A 16 oktober 1960 135 17 februari 2020
AmraniSoufianeCD&V17 september 198823514 december 2020
DehingEllenOpen Vld9 september 19864714 december 2020
CoeneLenaGroen17 april 196124827 september 2021
BeelsThanhGroen31 maart 197919929 november 2021

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.