Terug gemeenteraad

ma 31/01/2022 - 19:30 Hybride (Bernarduscentrum) De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 31 januari 2022 worden hybride georganiseerd. Hierbij zullen bepaalde raadsleden fysiek deelnemen en andere raadsleden virtueel. Deze hybride raadszittingen zijn live te volgen via de website (audio + video). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen. Het bezoekersaantal is beperkt.

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team

Maatschappelijke Veiligheid

Stafdienst

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

Business en Innovatie
Werk

Politiezone Antwerpen

Personeel
Stafdienst

Sociale Dienstverlening

Stafdienst
Welzijn
Wonen

Stadsontwikkeling

Leefmilieu
Openbaar Domein
Ruimtelijke Ordening

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Jeugd
Sport

B-punten

Bestuurszaken

Juridische Dienst

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving

Besloten zitting

A-punten

Maatschappelijke Veiligheid

Stadstoezicht

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Stafdienst

Politiezone Antwerpen

Personeel

B-punten

Politiezone Antwerpen

Personeel

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties