Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_VB_00284 - Fondsen. Eurodesk - Federale AMIF-oproep 54. Aanpassing projectvoorstel 'Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen'. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 23/12/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00284 - Fondsen. Eurodesk - Federale AMIF-oproep 54. Aanpassing projectvoorstel 'Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen'. Ondertekening - Goedkeuring 2022_VB_00284 - Fondsen. Eurodesk - Federale AMIF-oproep 54. Aanpassing projectvoorstel 'Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen'. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 oktober 2022 keurde het Vast Bureau de indiening van het projectvoorstel 'Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen' goed ter indiening voor de federale AMIF projectoproep 54 (Vast Bureau, jaarnummer 239). Het project werd "goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden". Enerzijds stelde de federale overheid een materiële fout in het projectbudget vast van 0,18 euro. Het verschil is te wijten aan een afrondingsverschil in de personeelskost. Het projectbudget en het co-financieringsattest dienen daartoe aangepast en opnieuw ondertekend te worden. Daarnaast werd om bijkomende toelichting gevraagd bij twee vragen in de projectfiche. Deze bijkomende toelichting werd mee opgenomen. De aangepaste projectfiche dient eveneens opnieuw ondertekend te worden.

Argumentatie

Om aanspraak te kunnen maken op de AMIF-subsidie, dienen het projectbudget, het cofinancieringsattest en de projectfiche aangepast te worden. De bijkomende toelichting in de projectfiche betreft de toelichting onder welke actie van de projectoproep de functie van trajectbegeleider valt (vraag 10). Daarnaast werd onder risico's (vraag 3.6) de vraag gesteld wat het OCMW Antwerpen verstaat onder ‘socio-emotionele aspecten van de doelgroep’ en op welke manier brugfiguren deze wel en niet in rekening mogen brengen.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 7 van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2019 (jaarnummer 27): het vast bureau is bevoegd om namens het OCMW Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

Het totale geraamde projectbudget bedroeg in de oorspronkelijke versie 343.678,07 euro en wordt nu 343.677,89 euro. De aangevraagde AMIF-subsidie bedroeg 257.758,55 euro en wordt nu 257.758,42 euro. Het bedrag van cofinanciering vanuit de stad bedroeg 85.919,52 euro en bedraagt nu 85.919,47 euro. De cofinanciering wordt volledig gedragen door de inzet van reeds gebudgetteerd personeel. Indien het projectvoorstel definitief wordt goedgekeurd, zullen de subsidieontvangsten en -uitgaven via een subsidiefiche opgenomen worden in het budget.

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt het aangepaste projectbudget, het cofinancieringsattest en de aangevulde projectfiche goed en ondertekent daartoe de documenten in bijlagen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.