Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RMW_00040 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 28/11/2022 - 21:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_RMW_00040 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring 2022_RMW_00040 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

OCMW Antwerpen is deelnemer in verschillende externe verenigingen, stichtingen en vennootschappen. In die hoedanigheid draagt het bestuurders voor in de bestuursorganen van deze entiteiten.

Argumentatie

Overeenkomstig de statuten van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen is de raad van bestuur samengesteld uit (de vaste vertegenwoordigers van) de stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, Medzina vzw, Gasthuiszusters Antwerpen vzw en een onafhankelijke bestuurder die in gezamenlijk overleg door Medzina vzw, stad Antwerpen en OCMW Antwerpen wordt voorgedragen.
Met dit besluit draagt OCMW Antwerpen een nieuw onafhankelijk bestuurder voor.

Juridische grond

Artikel 386 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 78, tweede lid, 5° van het Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist  - met 32 stemmen, er zijn 13 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit - om de heer Eddy Aerts voor te dragen als onafhankelijk bestuurder namens OCMW Antwerpen in de raad van bestuur van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.