Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RMW_00041 - Legislatuur 2019-2024 - Raad voor maatschappelijk welzijn. Samenstelling en rangorde - Kennisneming

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 28/11/2022 - 21:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_RMW_00041 - Legislatuur 2019-2024 - Raad voor maatschappelijk welzijn. Samenstelling en rangorde - Kennisneming 2022_RMW_00041 - Legislatuur 2019-2024 - Raad voor maatschappelijk welzijn. Samenstelling en rangorde - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De voorzitter van de gemeenteraad werd met brief van 25 oktober 2022 op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Mark Tijsmans als gemeenteraadslid.  
Mevrouw Fatima Talhaoui legde op de gemeenteraad van 28 november 2022 de eed af als opvolger van de heer Mark Tijsmans. 

Argumentatie

De gemeenteraadsleden maken van rechtswege deel uit van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De rang van de gemeenteraadsleden is van rechtswege de rang van de raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

  • artikel 70 stelt dat de verhindering, het ontslag en het verval van het mandaat van gemeenteraadslid van rechtswege de verhindering, het ontslag en het verval van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn inhoudt;
  • artikel 68 bepaalt - op voorwaarde dat de raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit personen van verschillend geslacht - dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden bestaat als de gemeenteraad. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de samenstelling en de rangorde van de raad voor maatschappelijk welzijn, die dezelfde is als die van de gemeenteraad.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.