Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_VB_00261 - Budget en Schulden - Minimale levering aardgas 2022-2023 - Goedkeuring

Vast Bureau
do 10/11/2022 - 10:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00261 - Budget en Schulden - Minimale levering aardgas 2022-2023 - Goedkeuring 2022_VB_00261 - Budget en Schulden - Minimale levering aardgas 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 28 september 2020 (jaarnummer 36) om de maatregel minimale levering aardgas toe te passen voor de winters 2020-2025. OCMW Antwerpen vordert 30% van de verleende steun terug van de klant en 70% van de distributienetbeheerder Fluvius.

In het kader van de begrotingsopmaak 2023 kondigt de Vlaamse Regering op 30 september 2022 naar aanleiding van de energiecrisis tien bijkomende sociale energiemaatregelen aan. Eén maatregel ervan betreft de versterking van de maatregel minimale levering aardgas.

Argumentatie

De versterking houdt in dat het OCMW de mogelijkheid heeft om 90% terug te vorderen bij de netbeheerder en slechts 10% bij de klanten met een meter in prepaid. Op deze manier kunnen de klanten extra geld overhouden om de energiecrisis het hoofd te bieden.

Voor het OCMW blijft het een nuloperatie: alle betaalde gelden worden nog steeds voor 100% teruggevorderd.

De doelgroep van de maatregel minimale levering aardgas zijn burgers in Antwerpen met een budgetmeter (of meter in prepaid) voor aardgas. Dit aantal schommelt rond de 4.000. Ongeveer 1.000 burgers doen jaarlijks effectief een aanvraag.

Er is een samenwerking met het Ecohuis om mogelijkheden om energie te besparen te onderzoeken voor de aanvragers.

Het Energieteam van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening doet aan alle aanvragers die nog geen actief dossier hebben een aanbod van (schuld)hulpverlening.

Juridische grond

In  het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft maatregelen naar aanleiding van de energiecrisis wordt aan de artikels 5.4.9 en 5.4.10  een derde lid toegevoegd namelijk  â€œin afwijking van het eerste lid kan het OCMW gedurende de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023 maximaal 90 % recupereren bij de aardgasdistributienetbeheerder.â€�

De Vlaamse minister van Energie publiceert elk jaar in de maand oktober een brief met richtlijnen naar de OCMW's. Het betreft een verduidelijking van de artikels 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit. De brief van de minister met de richtlijnen voor de winterperiode 2022-2023 werd ontvangen op 20 oktober 2022.   

De minimale levering aardgas is een vorm van maatschappelijke dienstverlening volgens de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's (artikel 57§4). Een aanvraag wordt afgehandeld volgens artikel 58, artikel 60 en artikel 71 van deze wet.

 

Algemene financiële opmerkingen

De bedragen in de financiële tabel zijn een raming van de kost en ontvangst.

De bedragen worden voor elke klant met de juiste klantreferentie overgeschreven naar de leverancier Fluvius. (ondernemingsnummer BE0477445084, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle). De middelen komen op de budgetmeter van de klant terecht, waardoor de klant een hoeveelheid gas kan verbruiken. De klant is dus uiteindelijk de begunstigde.

Na afloop van de winter wordt 90% teruggevorderd van de leverancier Fluvius. 10% wordt teruggevorderd van de klanten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat het OCMW 10% van de verleende steun terugvordert van de klant, gedurende de winterperiode 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Uitgaven minimale gasopladingen aan leverancier Fluvius System Operator CV
ondernemingsnummer BE0477445084
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
IBAN BE88 0910 2265 0741
350.000,00 EUR
budgetplaats: 4403015000
budgetpositie: 648260
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2200 en 2300
/


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
90% Recuperatie minimale gasopladingen van netbeheerder
Fluvius System Operator CV
ondernemingsnummer BE0477445084
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
315.000,00 EUR
budgetplaats: 4403015000
budgetpositie: 74053260
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2200 en 2300
/


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
10% Recuperatie minimale gasopladingen van klanten
35.000,00 EUR
budgetplaats: 4403015000
budgetpositie: 748260
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA040900
budgetperiode: 2200 en 2300
/