Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09256 - Veiligheid. Spreker namens stad Antwerpen voor directoraat-generaal FOD Justitie - Antwerps prostitutiebeleid en de impact van decriminalisering - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09256 - Veiligheid. Spreker namens stad Antwerpen voor directoraat-generaal FOD Justitie - Antwerps prostitutiebeleid en de impact van decriminalisering - Goedkeuring 2022_CBS_09256 - Veiligheid. Spreker namens stad Antwerpen voor directoraat-generaal FOD Justitie - Antwerps prostitutiebeleid en de impact van decriminalisering - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht (B.S. 30 maart 2022) hervormde het seksueel strafrecht grondig op verschillende vlakken. Maar wat houdt die decriminalisering nu juist in? Is België een voorloper op dit vlak of zijn er andere buitenlandse voorbeelden waar we van kunnen leren? Welke randvoorwaarden moeten zijn vervuld om de rechten van sekswerkers te garanderen en hoe zal de wetgever hiermee omgaan? En dan is er nog de dagdagelijkse realiteit van sekswerkers, hoe zullen theorie en praktijk met elkaar worden verzoend? Al deze vragen zullen op de middag van het recht worden aangekaart, en dit zowel vanuit academisch oogpunt als vanuit praktijk.

Argumentatie

De prostitutieambtenaar zal een toelichting geven tijdens één van de vier 'middagen van het recht' die georganiseerd wordt op 10 februari 2023 door het directoraat-generaal van de FOD Justitie. Dit is een studiemoment dat vier keer per jaar georganiseerd wordt voor het grote publiek door het directoraat-generaal van de FOD Justitie. De andere spreker is professor Gert Vermeulen. De deelnemers zijn juristen en niet-juristen. 

Stad Antwerpen voert sinds 2000 een pragmatisch prostitutiebeleid. Het doel van de toelichting is uitleggen wat de sterktes zijn van een lokaal prostitutiebeleid en wat de impact is van de decriminalisering van prostitutie. Er wordt in beeld gebracht waar de uitdagingen nu liggen en hoe die kunnen worden aangepakt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de deelname van de prostitutieambtenaar als spreker over het Antwerps prostitutiebeleid en de impact van de decriminalisering van prostitutie op 10 februari 2023 tijdens een 'middag voor het recht' goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.