Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_CBS_09207 - Parkeerretributies - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen. Week 46 van 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 18/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09207 - Parkeerretributies - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen. Week 46 van 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09207 - Parkeerretributies - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen. Week 46 van 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Met artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur heeft de financieel directeur de mogelijkheid om voor de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen een dwangbevel uit te vaardigen.

Argumentatie

Om praktische redenen worden schuldvorderingen, die bij de start van de procedure onbetwistbaar en opeisbaar zijn, op lijst aangeboden, gerangschikt op nummerplaat.

Juridische grond

Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur dienen dwangbevelen te worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0103 - Verkeersveiligheid
2LMS010307 - Handhaving (niet-politioneel): parkeren, GAS, LEZ, ...

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de dwangbevelen die kunnen worden uitgevaardigd voor de onbetwiste, opeisbare en niet-fiscale schuldvorderingen van week 46 van 2022 te viseren en uitvoerbaar te verklaren.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Groep 501002744748.xlsx