Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

Agenda  gemeenteraad

ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis

 • 1.

  2022_GR_00459 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 28 juni 2022 - 26 september 2022 - Kennisneming

 • 2.

  2022_GR_00520 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Kempische Heerd - Raad van bestuur. Aanduiding - Goedkeuring

 • 3.

  2022_GR_00542 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Algemene vergadering en raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

 • 4.

  2022_GR_00480 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen - Raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

 • 5.

  2022_GR_00456 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Toezichtscommissie Sportpaleis - Algemene vergadering. Vervanging - Goedkeuring

 • 6.

  2022_GR_00473 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Instituut voor Tropische Geneeskunde - Algemene raad. Verlenging - Goedkeuring

 • 7.

  2022_GR_00569 - Opdracht stadsafgevaardigde - ISVAG. (Buitengewone) algemene vergadering. Statutaire verlenging. Statutenwijziging - Goedkeuring

 • 8.

  2022_GR_00563 - Fluvius Antwerpen - Beheersoverdracht openbare verlichting - Goedkeuring

 • 9.

  2022_GR_00521 - Brandweer. Door brandweer Antwerpen beschermde gemeenten - Afrekening 2015 (werking 2014). Negatief advies - Goedkeuring

 • 10.

  2022_GR_00524 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025 (conform BBC). Aanpassing 5 - Goedkeuring

 • 11.

  2022_GR_00481 - Stedelijk patrimonium - Afbraak leegstaand stedelijk patrimonium. Principebeslissing - Goedkeuring

 • 12.

  2022_GR_00497 - Herontwikkeling Wilgenstraat, 2060 Antwerpen - Samenwerkingsovereenkomst met AG Vespa, cvba Woonhaven Antwerpen en AG SO. Addendum. Ondertekening - Goedkeuring

 • 13.

  2022_GR_00457 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport. Vogelzanglaan 6, 2020 Antwerpen - Overdracht sportconcessieovereenkomst. Addendum - Goedkeuring

 • 14.

  2022_GR_00482 - Stedelijk patrimonium. AG SO. Sint-Elisabethstraat 38A, 2060 Antwerpen - Overdracht eigendom AG SO aan stad Antwerpen. Toekenning erfpacht aan AG SO - Goedkeuring

 • 15.

  2022_GR_00483 - Stedelijk patrimonium. AG SO. Frans Versmissenlaan 31, 2100 Deurne - Overdracht eigendom AG SO aan stad Antwerpen. Toekenning erfpacht aan AG SO - Goedkeuring

 • 16.

  2022_GR_00484 - Stedelijk patrimonium. Aquafin nv. Harold Rosherstraat-Scheldelei, 2660 Hoboken - Aanleg koker en leiding. Erfdienstbaarheid - Goedkeuring

 • 17.

  2022_GR_00485 - Stedelijk patrimonium. Districten Antwerpen, Berchem, Ekeren en Hoboken. Natuurreservaten - Vestiging erfdienstbaarheid tot algemeen nut. Toelating - Goedkeuring

 • 18.

  2022_GR_00553 - De Grote Verbinding. Ten Eekhovelei 201, 2100 Deurne - Aankoop - Goedkeuring

 • 19.

  2022_GR_00562 - Stedelijk patrimonium. Hollebeekstraat 47, 2660 Hoboken - Strategische aankoop grond - Goedkeuring

 • 20.

  2022_GR_00525 - Stad en OCMW Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Meerjarenplan 2020-2025. Opvolgingsrapportering 1ste semester 2022 - Kennisneming

 • 21.

  2022_GR_00515 - Smart city - Samenwerking binnen convenant met IMEC vzw. Jaarrapportering 2021 - Kennisneming

 • 22.

  2022_GR_00526 - Inspectie Financiën - Activiteitenverslag 2021 - Kennisneming

 • 23.

  2022_GR_00487 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Victor Roosensplein 1, 2170 Merksem - Weigering

 • 24.

  2022_GR_00505 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Herentalsebaan 352, 2100 Deurne - Weigering

 • 25.

  2022_GR_00528 - Code van politiereglementen - Wijziging - Goedkeuring

 • 26.

  2022_GR_00529 - Ondersteuning. Gezondheids- en seniorenzorg. Prostitutie - Ghapro. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 27.

  2022_GR_00530 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn - CGG VAGGA vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

 • 28.

  2022_GR_00506 - Ondersteuning. Veilige Stad - CAW Antwerpen vzw. Project Schakelfiguur-Samen Schakelen. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 29.

  2022_GR_00507 - Ondersteuning. Veilige Stad - Vizuweel vzw. Project Bredabaan. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 30.

  2022_GR_00558 - Ombudsvrouw - Rapport eerste semester 2022 - Kennisneming

 • 31.

  2022_GR_00504 - Ondersteuning. Diamant - Fonds voor de Diamantnijverheid. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

 • 32.

  2022_GR_00549 - Ondersteuning. Economie en Industrie - Ondersteuningsreglement BlueChem Kickstart Fund. Aanpassing - Goedkeuring

 • 33.

  2022_GR_00566 - Ondersteuning. Economie en Industrie - Open Marktplaats. Aanpassing reglement - Goedkeuring

 • 34.

  2022_GR_00567 - Ondersteuning. Economie en Industrie - Ondernemerscoaching. Aanpassing reglement - Goedkeuring

 • 35.

  2022_GR_00568 - Ondersteuning. Economie en Industrie - Ontwikkelingsprojecten KMO. Aanpassing reglement - Goedkeuring

 • 36.

  2022_GR_00548 - Ondersteuning. Visit Antwerpen - Antwerp en Partners Convention Bureau. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

 • 37.

  2022_GR_00527 - Ondersteuning. Werk - JobRoad ivzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

 • 38.

  2022_GR_00551 - Ondersteuning. Werk - Opleiding Glasvezellasser. Rising You vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

 • 39.

  2022_GR_00472 - Politiezone Antwerpen - Regiokantoor Noord, Bredabaan 399-403, 2170 Antwerpen (Merksem). Voorwaarden huurovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

 • 40.

  2022_GR_00516 - Politiezone Antwerpen - Wijziging personeelsformatie. Weging A-niveau administratief en logistiek kader - Goedkeuring

 • 41.

  2022_GR_00458 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Vlaams Architectuurinstituut vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 42.

  2022_GR_00531 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Avansa Regio Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

 • 43.

  2022_GR_00532 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - De Reuzen vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 44.

  2022_GR_00533 - Ondersteuningsproduct. Harmonieuze stad - Ondersteuningsreglement investeringen. Afwijking. Eredienstbestuur Sint-Michaël en Petruskerk - Goedkeuring

 • 45.

  2022_GR_00488 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Antwerp Piranhas vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 46.

  2022_GR_00489 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 47.

  2022_GR_00512 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Wiegwijs vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 48.

  2022_GR_00564 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Tutti Fratelli vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 49.

  2022_GR_00508 - Woonregie. Vorming woonmaatschappij - Woonhaven Antwerpen en Arro Antwerpen. Aanvraag tot verlenging erkenning. Advies - Goedkeuring

 • 50.

  2022_GR_00550 - Ondersteuning. Woonstad - Vernieuwende, alternatieve woonvormen. Wedstrijdreglement. Aanpassing en nieuwe versie - Goedkeuring

 • 51.

  2022_GR_00557 - Ondersteuning. Groen - Herita vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022, 2023 en 2024 - Goedkeuring

 • 52.

  2022_GR_00461 - Sinterklaasintrede - Overeenkomst 2018-2024. Addendum. Ondertekening - Goedkeuring

 • 53.

  2022_GR_00534 - Aanbieden huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

 • 54.

  2022_GR_00547 - Klimaat & Leefmilieu - Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Deelname - Goedkeuring

 • 55.

  2022_GR_00565 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaatplatform Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 tot en met 2025 - Goedkeuring

 • 56.

  2022_GR_00490 - Cameratoezicht - Camera's Vlaams Verkeerscentrum in Jos en Jeanne Brabantstunnel. Gebruik - Goedkeuring

 • 57.

  2022_GR_00450 - Parkeerbeleid - Minderhindervergunning. Algemeen reglement - Goedkeuring

 • 58.

  2022_GR_00535 - Gemeentelijke parkeervergunning - Reglement. Wijziging - Goedkeuring

 • 59.

  2022_GR_00536 - Parkeren op de openbare weg - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

 • 60.

  2022_GR_00540 - Betalende gemeentelijke parkeervergunningen - Retributiereglement 2022-2025. Wijziging - Goedkeuring

 • 61.

  2022_GR_00537 - Ondersteuningsproduct. Slim naar Antwerpen - Ondersteuningsreglement 'Marktplaats voor Mobiliteit' projectoproep. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

 • 62.

  2022_GR_00552 - Ondersteuning. Gezondheids- en seniorenzorg - Vaccinatieritten taxisector. Reglement. Aanpassing - Goedkeuring

 • 63.

  2022_GR_00538 - District Antwerpen. Verkaveling “Guicciardinistraat�. Paul Lebeaustraat. SWOU11858 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

 • 64.

  2022_GR_00509 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Maatsweg. District Antwerpen. Ontwerp - Definitieve vaststelling - Goedkeuring

 • 65.

  2022_GR_00510 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Havana’. District Antwerpen. Gedeeltelijke herziening RUP ‘Havanastraat’ - Definitieve vaststelling - Goedkeuring

 • 66.

  2022_GR_00539 - Project Lageweg - Brownfieldconvenant 213, 'Lageweg', district Hoboken. - Goedkeuring

 • 67.

  2022_GR_00559 - AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed en AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten - Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplannen 2020-2025. Aanpassing 4 - Goedkeuring

 • 68.

  2022_GR_00469 - Ondersteuning. Onderwijs - Noodopvang extra week kerstvakantie 2021. Stedelijke Basisschool De Kangoeroe. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

 • 69.

  2022_GR_00474 - Ondersteuning. Onderwijs - Werkingssubsidies. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

 • 70.

  2022_GR_00522 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (Pilootproject leerlingenvervoer). Project 'Alternatieve vormen van vervoer: vergoeding extra begeleider'. Nominatieve toekenning krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

 • 71.

  2022_GR_00560 - Ondersteuning. Onderwijs - Niet-gerealiseerde parkeerplaatsen. VZW Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

 • 72.

  2022_GR_00561 - Ondersteuning. Onderwijs - Niet-gerealiseerde parkeerplaatsen. Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

 • 73.

  2022_GR_00486 - Sport. Stedelijke sportaccommodaties - Retributiereglement: gebruik door scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik. Retributiereglement: éénmalig particulier gebruik. Aanpassing - Goedkeuring

 • 74.

  2022_GR_00546 - Politieverordening 18 juli 2022. Voetbalwedstrijd - RAFC-FC Drita - 21 juli 2022. Veiligheidsmaatregelen - Bekrachtiging

 • 75.

  2022_GR_00545 - Politieverordening 22 augustus 2022. Voetbalwedstrijd - RAFC-Istanbul Basaksehir FK - 25 augustus 2022. Veiligheidsmaatregelen - Bekrachtiging

 • 76.

  2022_GR_00517 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2022/443. Raamovereenkomst wapengordels en toebehoren. Fase 2. Selectie en bestek - Goedkeuring

 • 77.

  2022_GR_00541 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2022/451. Raamovereenkomst aankoop traangas dispergeerders met toebehoren - Goedkeuring

 • 78.

  2022_GR_00518 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2021 en 2022 - Goedkeuring hogere overheid begrotingswijziging 2021 nummer 2, begroting 2022 en begrotingswijziging 2022 nummer 1 - Kennisneming

 • 79.

  2022_GR_00475 - Welzijn - Hygiënemateriaal voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Aanvaarding schenking - Goedkeuring

 • 80.

  2022_GR_00462 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen. Collectiebeleid - Overzicht schenkingen. Aanvaarding - Goedkeuring

 • 81.

  2022_GR_00523 - Cultuur. Boeken & Letteren. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Collectie uitgeverij Baeckens Books. Aanvaarding schenking - Goedkeuring

 • 82.

  2022_GR_00460 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling gemeentelijke ambtenaren stilstaan en parkeren - Goedkeuring

 • 83.

  2022_GR_00451 - Politiezone Antwerpen - Uitslag mobiliteitsronde 2022-02 Deel 1. Vaststelling rangschikking. Benoeming - Goedkeuring

 • 84.

  2022_GR_00502 - Politiezone Antwerpen - Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Definitieve beslissing (dossier 1383042) - Goedkeuring

 • 85.

  2022_GR_00466 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 132/22 - Goedkeuring

 • 86.

  2022_GR_00468 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 098/21 - Goedkeuring

 • 87.

  2022_GR_00503 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 125/21 - Goedkeuring

 • 88.

  2022_GR_00519 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 186/21 - Goedkeuring

 • 89.

  2022_GR_00365 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00124 - van raadslid Filip Dewinter aan Annick De Ridder - Kennisneming

 • 90.

  2022_GR_00366 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00125 - van raadslid Filip Dewinter aan Annick De Ridder - Kennisneming

 • 91.

  2022_GR_00367 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00126 - van raadslid Peggy Pooters aan Annick De Ridder - Kennisneming

 • 92.

  2022_GR_00379 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00127 - van raadslid Gerolf Annemans aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 93.

  2022_GR_00416 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00131 - van raadslid Nahima Lanjri aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 94.

  2022_GR_00449 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00139 - van raadslid Nahima Lanjri aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 95.

  2022_GR_00463 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00148 - van raadslid Filip Dewinter aan Annick De Ridder - Kennisneming

 • 96.

  2022_GR_00464 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00149 - van raadslid Jan Penris aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 97.

  2022_GR_00467 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00153 - van raadslid Karen Maes aan Bart De Wever - Kennisneming

 • 98.

  2022_GR_00470 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00157 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

 • 99.

  2022_GR_00471 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00158 - van raadslid Filip Dewinter aan Koen Kennis - Kennisneming

 • 100.

  2022_GR_00476 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00159 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Annick De Ridder - Kennisneming

 • 101.

  2022_GR_00477 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00160 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Annick De Ridder - Kennisneming

 • 102.

  2022_GR_00478 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00161 - van raadslid Nahima Lanjri aan Erica Caluwaerts, Bart De Wever, Tom Meeuws - Kennisneming

 • 103.

  2022_GR_00491 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00162 - van raadslid Nahima Lanjri aan Tom Meeuws - Kennisneming

 • 104.

  2022_GR_00492 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00163 - van raadslid Nahima Lanjri aan Tom Meeuws - Kennisneming

 • 105.

  2022_GR_00493 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00165 - van raadslid Joris Giebens aan Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

 • 106.

  2022_GR_00494 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00166 - van raadslid Karen Maes aan Tom Meeuws, Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

 • 107.

  2022_GR_00495 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00167 - van raadslid Ilse van Dienderen, Niel Staes aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

 • 108.

  2022_IP_00165 - Interpellatie van raadslid Filip Dewinter: War on Drugs

 • 109.

  2022_IP_00166 - Interpellatie van raadslid Karen Maes: Drugsgeweld in Antwerpen

 • 110.

  2022_IP_00167 - Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Wouter Vanbesien, Niel Staes: Verdiepte Kaaiweg: een tunnel onder de kaaien: wie verzint het?

 • 111.

  2022_IP_00168 - Interpellatie van raadslid Koen Laenens: Mensenhandel bij onderaannemer op werf havenbedrijf Borealis

 • 112.

  2022_IP_00169 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Mensenhandel, sociale dumping en uitbuiting op werf Borealis

 • 113.

  2022_IP_00170 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Nieuwe onthullingen bouwramp Nieuw Zuid

 • 114.

  2022_MOT_00074 - Voorstel tot motie van raadsleden Ilse van Dienderen, Wouter Vanbesien, Niel Staes: Geen verdiepte kaaiweg, geen tunnel onder de Kaaien

 • 115.

  2022_IP_00173 - Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Ondertunneling Scheldekaaien

 • 116.

  2022_IP_00174 - Interpellatie van raadslid Niel Staes: stadsdichter legt haar taak neer

 • 117.

  2022_IP_00175 - Interpellatie van raadslid Caroline Bastiaens: Stadsdichter

 • 118.

  2022_IP_00176 - Interpellatie van raadslid Peter Mertens: Weigering opname gedicht “losgeld� als stadsgedicht

 • 119.

  2022_IP_00177 - Interpellatie van raadslid Lise Vandecasteele: Tweede mislukte poging tot privatisering van het Zorgbedrijf

 • 120.

  2022_IP_00178 - Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Aftreden stadsdichter

 • 121.

  2022_IP_00179 - Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Sociale dumping en illegale tewerkstelling op Antwerpse bouwwerven

 • 122.

  2022_IP_00182 - Interpellatie van raadsleden Lise Vandecasteele, Peter Mertens: Tweede huurindexatie serviceflats