Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_AM_00050 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: Pas de parkeernormen in de bouwcode aan - ook voor scholen

gemeenteraad
ma 26/09/2022 - 19:30 Stadhuis
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mark Tijsmans, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid

Verontschuldigd

Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Joris Giebens, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_AM_00050 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: Pas de parkeernormen in de bouwcode aan - ook voor scholen 2022_AM_00050 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: Pas de parkeernormen in de bouwcode aan - ook voor scholen

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Ilse van Dienderen

Gericht aan

Bart De Wever

Tijdstip van indienen

zo 25/09/2022 - 15:47

Toelichting

Voor de raad van april diende Groen een motie in over het parkeren op eigen terrein, de retributie voor niet-gerealiseerde parkeerplaatsen van huishoudens zonder wagen en het aanpassen van de parkeernormen uit de bouwcode.

Dit amendement doet opnieuw het voorstel de parkeernormen te herzien. Die zijn niet in lijn met de ambities voor de modal shift in Antwerpen.

Dit agendapunt is nog op een ander punt schadelijk:

de compensatie gebeurt vanuit de beleidskredieten van onderwijs. Wij vinden het zinvoller om 2X15.000 EUR in te zetten op onderwijsbeleid.

We stellen volgend amendement voor:

Artikel 1

De raad vraagt het college het belastingreglement op de omgevingsvergunning aan te passen en gewijzigd voor te leggen aan de raad, zodat huishoudens zonder eigen wagen en scholen vrijgesteld worden van de belasting voor een ontbrekende autostal- en / of autoparkeerplaats.

Artikel 2:

De raad vraagt een bijsturing naar beneden van de parkeernormen uit de bouwcode, in lijn met de evolutie naar meer deelwagens en het aanbod van het openbaar vervoer.

Initiatiefrecht

De gemeenteraad verwerpt bij monde van de fractievoorzitters het voorliggende amendement. 

Stemgedrag
Stemden voor het amendement: Groen en PVDA.  
Stemden tegen het amendement: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en raadslid Khadija Chennouf.