Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08523 - Gemeenteraad - Zitting 24 oktober 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08523 - Gemeenteraad - Zitting 24 oktober 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming 2022_CBS_08523 - Gemeenteraad - Zitting 24 oktober 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 augustus 2021 (jaarnummer 6838) een planning goed voor de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en nam kennis van de planning van de raadscommissies en gemeenteraden voor het jaar 2022.

Argumentatie

Dit ontwerpbesluit wordt steeds geagendeerd in de weken na de effectieve vaststelling van de dagorde, en voorafgaand aan de raadszitting zelf. Op deze manier is het college steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de zitting van de gemeenteraad.

Juridische grond

Volgens artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur beslist de voorzitter van de gemeenteraad tot bijeenroeping van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda van de vergadering op.
De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de bijeenroeping van de gemeenteraad van maandag 24 oktober 2022 om 19.30 uur en bespreekt de vastgestelde dagorde.

Artikel 2

Het college neemt kennis dat volgende interpellaties en moties geagendeerd staan op de gemeenteraad van 24 oktober 2022:

Jaarnummer

Ingediend door

Onderwerp

Antwoord namens CBS

 2022_IP_00215

Peter Mertens

Aanpassing meerjarenplan 

 schepen Kennis

2022_MOT_00083Nahima LanjriZusterband Sint-Petersburgde burgemeester
2022_MOT_00084Nahima LanjriOnbetaalde schoolfacturenschepen Beels
2022_IP_00221Mie Branders, Peter MertensPraktijken bij Winvest/Madeschepen De Ridder
2022_IP_00224Mie Branders, Lise VandecasteeleCultuurbesparingenschepen Ait Daoud
2002_IP_00225Sam VoetenBesparingen districten en verenigingenschepen Kennis
2022_MOT_00087Sam Voeten, Nahima Lanjri, Caroline BastiaensBesparingen districten en verenigingenschepen Kennis
2022_MOT_00088Niel StaesBehoud de middelen voor Kunstprojectenschepen Bachar
2022_IP_00226Gerolf AnnemansAanleggen en publiceren transparante Subsidiedatabank
de burgemeester
2022_MOT_00089Gerolf Annemans, Filip Dewinter, Jan Penris, Peggy Pooters, Sam Van Rooy, Anke Van dermeerschAanleggen en publiceren transparante Subsidiedatabankschepen Kennis
2022_IP_00227Imade Annouri, Ilse van Dienderen, Wouter VanbesienDe 'maximale overkapping' van de Noordelijke ringschepen Kennis
2022_IP_0228Karen MaesMaatregelen wooncrisisschepen van Doesburg
2022_MOT_00090Karen MaesMaatregelen wooncrisisschepen van Doesburg
2022_IP_00229Ilse van DienderenKlimaatmars/klimaatplan: naar meer klimaatrechtvaardigheid, naar een inhaalbeweging rond mobiliteitschepen Kennis, schepen Meeuws


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221024_GR_Dagorde.pdf