Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08615 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08615 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning - Goedkeuring 2022_CBS_08615 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In oktober 2022 ontving de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) volgende aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBP):

Onderneming
Ondernemingsnummer
Aantal voertuigen
Vergunning taxi en/of
verhuurdienst van voertuig
met bestuurder vóór 2020
Berhe Hanise Mussie0735.554.562één (1)Nee

Argumentatie

In artikel 9 tot 12 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 staan de voorwaarden opgesomd waaraan een kandidaat-exploitant moet voldoen om een vergunning voor IBP te kunnen krijgen. Het totaal aantal vergunningen is onbeperkt, waarbij het college slechts één vergunning per exploitant kan verlenen.
Het aanvraagdossier van Berhe Hanise Mussie is volledig en in orde. Het college dient bijgevolg deze aanvraag goed te keuren.

Juridische grond

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 7, §1 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer wordt de vergunning afgegeven door het college van burgemeester en schepenen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college verleent een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer aan:

Naam Ondernemingsnummer Aantal voertuigen Looptijd
Berhe Hanise Mussie0735.554.562één (1)21 oktober 2022 tot en met 20 oktober 2027


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.