Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08617 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verhoging vergunning Easy Vervoer - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08617 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verhoging vergunning Easy Vervoer - Goedkeuring 2022_CBS_08617 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verhoging vergunning Easy Vervoer - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college verleende in zitting van 3 december 2021 (jaarnummer 9676) een exploitatievergunning voor diensten van individueel bezoldigd personenvervoer voor drie voertuigen aan Easy Vervoer, ondernemingsnummer 0663.557.303. Deze vergunning is geldig tot en met 2 december 2026.

Het college keurde in zitting van 20 mei 2022 (jaarnummer 4182) de verhoging van deze vergunning met één voertuig goed.

In september 2022 deed de exploitant een nieuwe aanvraag om de huidige vergunning te verhogen met één extra voertuig.

Argumentatie

Volgens artikel 7 § 3 van het decreet van 29 maart 2019 kan de houder van de vergunning het bevoegde college altijd vragen het aantal voertuigen dat deel uitmaakt van zijn vergunning, te verhogen of te verlagen. Gaat het om een verhoging van het aantal voertuigen, dan moeten de voertuigen voldoen aan de voorwaarden uit artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 2019.

De aanvraag van Easy Vervoer voor één bijkomend voertuig is volledig en in orde. Het college moet deze aanvraag dan ook goedkeuren.

Juridische grond

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer wordt de vergunning afgegeven door het college van burgemeester en schepenen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de vergunning voor de exploitatie van diensten van individueel bezoldigd personenvervoer te verhogen:

NaamOndernemingsnummerAantal voertuigen bijLooptijd
Easy Vervoer0663.557.303één (1)21 oktober 2022 tot en met 2 december 2026

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.