Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08616 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verhoging vergunning DTM Mobility nv - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08616 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verhoging vergunning DTM Mobility nv - Goedkeuring 2022_CBS_08616 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verhoging vergunning DTM Mobility nv - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college verleende in zitting van 7 februari 2020 (jaarnummer 1297) een exploitatievergunning voor diensten van individueel bezoldigd personenvervoer voor drie voertuigen aan DTM Mobility nv, ondernemingsnummer 0456.273.152. Deze vergunning is geldig tot en met 6 februari 2025.
Het college keurde in zitting van 29 mei 2020 (jaarnummer 4715) de verhoging van deze vergunning met vier voertuigen goed.

In oktober 2022 diende de exploitant een aanvraag in om zijn vergunning uit te breiden met nog één voertuig.

Argumentatie

Volgens artikel 7 § 3 van het decreet van 29 maart 2019 kan de houder van de vergunning het bevoegde college altijd vragen het aantal voertuigen dat deel uitmaakt van zijn vergunning, te verhogen of te verlagen. Gaat het om een verhoging van het aantal voertuigen, dan moeten de voertuigen voldoen aan de voorwaarden uit artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 2019.

De aanvraag van de exploitant DTM Mobility nv is in orde. Het college kan deze dan ook goedkeuren.

Juridische grond

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer wordt de vergunning afgegeven door het college van burgemeester en schepenen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de vergunning voor de exploitatie van diensten van individueel bezoldigd personenvervoer te verhogen:

Exploitant Ondernemingsnummer Verhoging voertuigen Looptijd
DTM Mobility nv 0456.273.152 één (1) 21 oktober 2022 tot en met 6 februari 2025

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.