Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 23/09/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Juridische Dienst

B-punten

Externe Relaties

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Selectiecentrum

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Onderhoud

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Onderwijs

Sport

B-punten

Cultuur

Sport

Financiën

B-punten

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

B-punten

Marketing en Communicatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bevolkingszorg

Sociale Interventie

Resilience en Crisismanagement

B-punten

Resilience en Crisismanagement

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

B-punten

Welzijn

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

Erfgoed

Mobiliteit

Openbaar Domein

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst