Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 07/10/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Stadsarchief

B-punten

Districtswerking

Team Stadhuis

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

B-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

FIN/JUR

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Jeugd

Onderwijs

Sport

B-punten

Kinderopvang

Onderwijs

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Bureau voor Integriteit

A-punten

Bureau voor Integriteit

AG Digipolis Antwerpen

B-punten

AG Digipolis Antwerpen

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Stafdienst

Sociale Interventie

Resilience en Crisismanagement

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Stadsreiniging

B-punten

Voertuigencentrum

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling

B-punten

Erfgoed

Mobiliteit


Publicaties

Besluitenlijst