Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08708 - Meerjarenplan 2020-2025 - Stedelijke restmiddelen AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Boekjaar 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08708 - Meerjarenplan 2020-2025 - Stedelijke restmiddelen AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Boekjaar 2021 - Goedkeuring 2022_CBS_08708 - Meerjarenplan 2020-2025 - Stedelijke restmiddelen AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Boekjaar 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 13 maart 2015 (jaarnummer 2125) werd door het college het transitiefonds in het leven geroepen. In de zitting van 29 mei 2015 (jaarnummer 4453) werd dit transitiefonds geconcretiseerd. Vanuit onder meer een oefening op de werkingskosten, optimalisaties, maar ook vanuit eventuele stedelijke restmiddelen bij de leden van de groep Antwerpen, werd in het vorige meerjarenplan 2014-2019 dit fonds aangelegd.
Op de zitting van 8 januari 2016 (jaarnummer 10593) werd door Inspectie Financiën de concrete aanpak, werkwijze en planning voor de verwerking van de middelen binnen de entiteiten aan het college voorgelegd.
Het principe van het transitiefonds liep ten einde op 31 december 2019.
Op de zitting van 23 oktober 2020 (jaarnummer 8817) werd door het college besloten om het onderdeel waarbij de entiteiten 50% van de stedelijke restmiddelen aan de stad terugstorten verder te zetten.

De raad van bestuur van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed nam op 7 juni 2022 (jaarnummer 11) kennis van de berekeningswijze voor het bepalen van de stedelijke restmiddelen 2021, waarvan de helft terugvloeit naar de stad en de overige helft wordt herbestemd voor de werking van de culturele instellingen.

Argumentatie

De raad van bestuur van het AG nam op 7 juni 2022 (jaarnummer 11) kennis van het resultaat van het boekjaar 2021 en van de wijze waarop de stedelijke restmiddelen worden berekend.

Op basis van het resultaat 2021 blijken stedelijke restmiddelen voor een bedrag van 144.365,00 EUR.

50% van deze stedelijke restmiddelen, met name 72.182,50 EUR, zal teruggestort worden aan de stad.

De overige 50% van de stedelijke restmiddelen, eveneens een bedrag van 72.182,50 EUR, zal worden herbestemd voor de werking van de culturele instellingen. 

Op basis van het voorlopige resultaat bedraagt per einde boekjaar 2021 het gecumuleerde budgettair resultaat 10.566.068,00 EUR. Hierin zijn onder meer de bestemde reserves vervat van de voormalige De Museumstichting SON, de betrokken onderdelen van de vzw Antwerpen Kunstenstad en vzw Vredescentrum. Volgens de gemaakte afspraken bij de oprichting van het AG zullen deze in de loop van het meerjarenplan verder worden bestemd voor de doeleinden waarvoor ze werden opgebouwd binnen die voormalige entiteiten. 

Algemene financiële opmerkingen

De terugstorting aan de stad Antwerpen van 50% van de stedelijke restmiddelen (72.182,50 EUR) zal gebeuren na de goedkeuring van de jaarrekening.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0401 - Financiële administratie
2SBS040103 - Meerjarenplan
8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0402 - Financiering pensioenen
2SBS040201 - Financiering pensioenen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de stedelijke restmiddelen van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed met betrekking tot boekjaar 2021 voor een bedrag van 144.365,00 EUR. 

Artikel 2

Het college beslist dat 50% van deze stedelijke restmiddelen, met name 72.182,50 EUR, zal teruggestort worden aan de stad.

Artikel 3

Het college keurt goed dat de overige 50% van de stedelijke restmiddelen, eveneens een bedrag van 72.182,50 EUR, door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed zal worden ingezet binnen het meerjarenplan 2020-2025 van het AG voor de werking van de culturele instellingen.

Artikel 4

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Terugstorting 50% stedelijke restmiddelen door AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed72.182,50 EURbudgetplaats: 5174550000
budgetpositie: 746
functiegebied: 2SBS040201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2200
NVT