Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08715 - Gemeentelijke fiscaliteit - Nieuw belastingreglement op woningen zonder inschrijving. Aanpassing belastingreglementen 2023-2025 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Verdaagd