Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00704 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2022 (4) - Kennisneming

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00704 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2022 (4) - Kennisneming 2022_GR_00704 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2022 (4) - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 vond de installatievergadering van de gemeenteraad plaats.
Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad (jaarnummer 55) kennis van het vergaderschema van de gemeenteraadscommissies, keurde het de planning van de commissiezittingen en de planning van de zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn voor 2019 goed. Bijkomend keurde de gemeenteraad de evenredige verdeling van de mandaten van de leden van de gemeenteraadscommissies op basis van de methode D'Hondt goed en nam de gemeenteraad kennis van de voordrachten van de leden van de raadscommissies en de commissievoorzitters.

De N-VA-fractie wenst enkele  aanpassingen door te voeren in de samenstelling van de raadscommissies naar aanleiding van de eedaflegging van mevrouw Fatima Talhaoui.

Argumentatie

De N-VA-fractie wenst volgende wissels te doen in de samenstelling van de raadscommissies. 

Gemeenteraadscommissie
Huidig lid
Nieuw(e) lid/leden
bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed
= BRCKB
Mark Tijsmans Franky Loveniers 
haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium = BRCKH
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken = BRCKE
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
onderwijs en jeugd = BRCKO
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking = BRCKC
Mark Tijsmans 
Martine Vrints 
sport, diamant, en markten en foren = BRCKD
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg  = BRCKW
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw = BRCKI
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui


Juridische grond

Artikel 37 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur regelt de werking en samenstelling van de gemeenteraadscommissies.
Artikel 37 §3, lid 2 bepaalt dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie wordt geacht hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraadscommissies. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen