Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07529 - Gemeenteraad - Zitting 26 september 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07529 - Gemeenteraad - Zitting 26 september 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming 2022_CBS_07529 - Gemeenteraad - Zitting 26 september 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 augustus 2021 (jaarnummer 6838) een planning goed voor de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en nam kennis van de planning van de raadscommissies en gemeenteraden voor het jaar 2022.

Argumentatie

Dit ontwerpbesluit wordt steeds geagendeerd in de weken na de effectieve vaststelling van de dagorde, en voorafgaand aan de raadszitting zelf. Op deze manier is het college steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de zitting van de gemeenteraad.

Juridische grond

Volgens artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur beslist de voorzitter van de gemeenteraad tot bijeenroeping van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda van de vergadering op.
De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de bijeenroeping van de gemeenteraad van maandag 26 september 2022 om 19.30 uur en bespreekt de vastgestelde dagorde.

Artikel 2

Het college neemt kennis dat volgende interpellaties en moties geagendeerd staan op de gemeenteraad van 26 september 2022:

Jaarnummer

Ingediend door

Onderwerp

Antwoord namens CBS

 2022_IP_00165

Filip Dewinter War on drugs de burgemeester
2022_IP_00166Karen MaesDrugsgeweld in Antwerpende burgemeester
2022_IP_00167Ilse van Dienderen, Wouter Vanbesien, Niel StaesVerdiepte Kaaiweg: een tunnel onder de kaaien: wie verzint het?schepen Kennis
2022_IP_00168Koen LaenensMensenhandel bij onderaannemer op werf havenbedrijf Borealisde burgemeester
2022_IP_00169Peter Mertens, Mie BrandersMensenhandel, sociale dumping en uitbuiting op werf Borealisde burgemeester
2022_IP_00170Peter Mertens, Mie BrandersNieuwe onthullingen bouwramp Nieuw Zuidschepen De Ridder
2022_MOT_00074Ilse van Dienderen, Wouter Vanbesien, Niel StaesGeen verdiepte kaaiweg, geen tunnen onder de Kaaienschepen Kennis
2022_IP_00173Sam Van RooyOndertunneling Scheldekaaienschepen Kennis
2022_IP_00174Niel StaesStadsdichter legt haar taak neerschepen Ait Daoud
2022_IP_00175Caroline BastiaensStadsdichterschepen Ait Daoud
2022_IP_00176Peter MertensWeigering opname gedicht "losgeld" als stadsgedichtde burgemeester, schepen Ait Daoud, schepen Beels
2022_IP_00177Lise VandecasteeleTweede mislukte poging tot privatisering van het Zorgbedrijfschepen van Doesburg
2022_IP_00178Sam Van RooyAftreden stadsdichterschepen Ait Daoud
2022_IP_00179Sam Van RooySociale dumping en illegale tewerkstelling op Antwerpse bouwwervende burgemeester
2022_IP_00182Lise Vandecasteele, Peter MertensTweede huurindexatie serviceflatsschepen van Doesburg

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220926_GR_Dagorde