Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07589 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Hooftvunderlei 11, 2100 Deurne. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07589 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Hooftvunderlei 11, 2100 Deurne. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_07589 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Hooftvunderlei 11, 2100 Deurne. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 25 april 2022 (jaarnummer 245) keurde de gemeenteraad het nieuwe Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden goed. 

Zoals bepaald in het reglement kunnen eigenaars of huurders een aanvraag indienen voor een ondersteuning.

Er zijn verschillende soorten ondersteuningen: totale renovatie voorgevel gebouw, totale renovatie voorgevel winkelunit, ruwbouwwerken commerciële ruimte, inrichting commerciële ruimte, afbraak gesloten horecaconstructie, heropbouw gevel, enkel als resultaat van de afbraak van de gesloten horecaconstructie, verhoogde ondersteuning voor handelspanden in winkelgebieden en strategische horecakernen in heraanleg en tijdelijke verhoogde ondersteuning voorgevel gebouw en voorgevel winkelunit. 

Op 11 december 2021 diende Baby's Second Shop bvba, Hooftvunderlei 11, 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0432.748.078,  een aanvraag in voor het handelspand Hooftvunderlei 11, 2100 Deurne, voor volgende ondersteuningen en werken: 

Soorten ondersteuningAanvaarde factuur en factuurbedrag
Subsidiabel 
Tijdelijke verhoogde ondersteuning voorgevel gebouw (75% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 17.500,00 EUR)
Nieuwe ramen en nieuwe dakgoot
Totaalbedrag facturen: 15.937,72 EUR
11.953,29 EUR
Totaal subsidiabel

11.953,29 EUR

Argumentatie

Het ingediende dossier werd getoetst aan het Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden (jaarnummer 245). De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op een ondersteuning.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning op de aanwending van toelagen verleend door gemeenten. Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022  (jaarnummer 245) goedkeuring Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010301 - Ruimtelijk beleid retail, detailhandel en horeca (incl. retailclusters, ruimtelijke economie, kwalitatieve winkelstraten en comm. mix)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging van de ondersteuning aan Baby's Second Shop bvba, Hooftvunderlei 11, 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0432.748.078, voor het bedrag van 11.953,29 EUR goed.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de ondersteuning aan Baby's Second Shop bvba, Hooftvunderlei 11, 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0432.748.078, voor het bedrag van 11.953,29 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Baby's Second Shop bvba
Hooftvunderlei 11
2100 Deurne
ondernemingsnummer:
0432.748.078
rekeningnummer:
BE79 4148 1307 3133
11.953,29 EUR budgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied:2LWS010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060500
budgetperiode: 2200

4505142663