Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09076 - Loketwerking - Bijpassing maandelijkse afrekening september 2022 - rekening Loketwerking - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09076 - Loketwerking - Bijpassing maandelijkse afrekening september 2022 - rekening Loketwerking - Goedkeuring 2022_CBS_09076 - Loketwerking - Bijpassing maandelijkse afrekening september 2022 - rekening Loketwerking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Elke maand maken de verschillende stadsloketten een afrekening van het aantal afgeleverde documenten.
In de maand september 2022 zijn er in de stadsloketten en loket Migratie administratieve vergissingen gebeurd en moesten er nieuwe identiteitskaarten, kids-ID's, vreemdelingenkaarten, reispassen, rijbewijzen en een bezorging aangevraagd worden. 

Product Aantal Bedrag Fout ambtenaar/politie
eID5108,50 euroambtenaar
eID dringend
2213,80 euroambtenaar
eID dringend (verschil tussen gewone en spoed procedure)
4340,80 euroambtenaar
evk EU - EU+ - F - F+ - M - N
10 217,00 euro ambtenaar
evk B - H - I - J - K - L
122,20 euroambtenaar
evk dringend
1106,90 euroambtenaar
evk dringend(verschil tussen evk EU - EU+ - F - F+ - M - N en spoed procedure)
2170,40 euroambtenaar
evk A retributie 0
117,20 euroambtenaar
evk A/evk A retributie 5
244,40 euroambtenaar
evk A retributie 50
2134,40 euro ambtenaar
evk A dringend retributie 25
3380,70 euroambtenaar
kids-ID
213,40 euroambtenaar
reispas volwassenen
2140,00 euroambtenaar
reispas volwassene superspoed
1305,00 euroambtenaar
rijbewijs bankkaartmodel
4 100,00 euro ambtenaar
bezorging (standaard tarief)
112,50 euroambtenaar
 TOTAAL 43 2.327,20 euro  

Argumentatie

De klanten mogen voor deze fouten en kosten niet opdraaien.

Algemene financiële opmerkingen

Deze kosten ten bedrage van 2.327,20 euro zullen gestort worden op de centrale rekening Loketwerking.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve dienstverlening in stadsloketten en loket vreemdelingenzaken

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bijbetaling ten bedrage van 2.327,20 euro voor het afleveren van 11 identiteitskaarten, 22 vreemdelingenkaarten, twee kids-ID's, drie reispassen, vier rijbewijzen en één bezorging aan de bezoekers van de stadsloketten en loket Migratie goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Stad Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

rekeningnummer BE46 0910 1978 8736
ondernemingsnummer 0207500123 

2.327,20 euro budgetplaats:5318600000
budgetpositie:6141
functiegebied:2SBS050101A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA080130
budgetperiode:2200
4505144735