Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08706 - Parkeren Scheldekaaien - Loodswezen - Kennisname technische haalbaarheidsstudie. Plaatsingsprocedure en vergunningstraject - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Verdaagd