Terug Gemeenteraadscommissie bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed

Mon 17/10/2022 - 18:30 Stadhuis De raadscommissies (17 oktober 2022 t/m 20 oktober 2022) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke raadscommissies zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Openbare zitting

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie
Financiën - Bijzonder Rekenplichtige
Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Besloten zitting

Politiezone Antwerpen

B-punten

Personeel

Initiatiefrecht

Informatieve vragen


Publicaties

Overige