Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_VB_00266 - Welzijnskansen - Eindrapport POD MI. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 18/11/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00266 - Welzijnskansen - Eindrapport POD MI. Ondertekening - Goedkeuring 2022_VB_00266 - Welzijnskansen - Eindrapport POD MI. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het vast bureau keurde op 4 maart 2022 (jaarnummer 63) het eindrapport POD MI 2021 goed.

Een toelage van 200.000,00 EUR werd op 15 juli 2022 toegekend door Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) aan Foodsavers Antwerpen voor de betoelaging van de aankoop van de meest noodzakelijke voedings- en hygiënemiddelen.

Argumentatie

Het ministerieel besluit van 15 juli 2022 had tot doel Foodsavers Antwerpen toe te laten de meest noodzakelijke voedings- en hygiënemiddelen aan te kopen, bestemd voor eindbegunstigden. 

  1. Een voorschot van 60%, 120.000,00 EUR, werd reeds betaald na kennisgeving van het ministerieel besluit van 15 juli 2022.
  2. Het saldo (resterende 40% of 80.000,00 EUR) zal worden uitbetaald op het einde van de subsidieperiode, na voorlegging en goedkeuring van het eindrapport, de schuldvordering en de bewijsstukken. 

Besteding 200.000,00 EUR: 

  • 100.000,00 EUR werd gebruikt voor de aankoop van voeding door Foodsavers Antwerpen bij Solucious NV via een bestaande raamovereenkomst (GAC_2020_01524): goedkeuring verliep via de centrale lijst aan het vast bureau (bestelbonnummer 4004031736).
  • 100.000,00 EUR wordt verdeeld over de voedselhulporganisaties om in te spelen op lokale noden (bestelbonnummer 4004031735). Hiervoor werden afsprakennota's afgesproken met 18 reguliere voedselbedelingen en 5 sociale kruideniers (jaarnummer 233). Het doel van deze afsprakennota's is voedings- en hygiëneproducten aankopen om tegemoet te komen aan de stijgende nood.

Algemene financiële opmerkingen

Ontvangsten (onder voorbehoud van goedkeuring AMJP6)

SBT11355/INTERN/2200/4402505000/74050100/2HMS050101A00000/2OA040949

Uitgaven

SBT11355/INTERN/2200/4402505000/6141/2HMS050101A00000/2OA040949

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt het eindrapport goed in het kader van de toelage toegekend door Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie aan Foodsavers Antwerpen voor de betoelaging van de aankoop van de meest noodzakelijke voedings- en hygiënemiddelen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.