Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08870 - Ontvangst - Kunstenaarskoppel Frank-Ivo Van Damme en Joke van den Brandt ter gelegenheid van hun respectievelijk 90ste en 85ste verjaardag op woensdag 16 november 2022  - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08870 - Ontvangst - Kunstenaarskoppel Frank-Ivo Van Damme en Joke van den Brandt ter gelegenheid van hun respectievelijk 90ste en 85ste verjaardag op woensdag 16 november 2022  - Goedkeuring 2022_CBS_08870 - Ontvangst - Kunstenaarskoppel Frank-Ivo Van Damme en Joke van den Brandt ter gelegenheid van hun respectievelijk 90ste en 85ste verjaardag op woensdag 16 november 2022  - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het kunstenaarskoppel Frank-Ivo Van Damme en Joke van den Brandt vieren dit jaar respectievelijk hun 90ste en 85ste verjaardag. Frank-Ivo is graficus en Joke is gespecialiseerd in kalligrafie en is ook dichteres. Ze leveren reeds vele jaren illustraties, teksten en versieringen voor gulden boeken, oorkondes ed. waaronder ook die van de stad Antwerpen. Gevraagd wordt om het jarige kunstenaarskoppel te ontvangen en te huldigen in het stadhuis op woensdag 16 november 2022 om 14.30 uur. 

Argumentatie

Deze ontvangst valt onder de criteria van personen die worden ontvangen als ze een belangrijke verdienste/prestatie/verwezenlijking hebben neergezet of grote internationale bekendheid/uitstraling hebben. 

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de receptie worden geraamd op 450,00 EUR (4,50 EUR x 100 personen):

  • 300,00 EUR (3,00 EUR x 100 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 150,00 EUR (1,50 EUR x 100 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In zitting van 18 februari 2022 (jaarnummer 1381) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC_2021_01877, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goed. 

In de zitting van 26 augustus 2022 (jaarnummer 6996) keurde het college goed dat de looptijd van perceel 1 'koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren' van de raamovereenkomst GAC_2017_00094, gesloten met VVO Drinks BVBA, Sint-Laureisstraat 88 te 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0543.990.846, wordt verlengd voor een periode van 12 maanden.

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het jarig kunstenaarskoppel Frank-Ivo Van Damme en Joke van den Brandt wordt ontvangen in het stadhuis op woensdag 16 november 2022 om 14.30 uur, mits deze ontvangst mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking wordt afgevaardigd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.