Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08873 - Verhuur zalen stadhuis - Werelderfgoed Capacity Building netwerkevent en diner. 8 november 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08873 - Verhuur zalen stadhuis - Werelderfgoed Capacity Building netwerkevent en diner. 8 november 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08873 - Verhuur zalen stadhuis - Werelderfgoed Capacity Building netwerkevent en diner. 8 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het kader van een kennis- en netwerkbijeenkomst voor de UNESCO Werelderfgoederen in de Benelux, vraagt het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid de Leyszaal te mogen gebruiken voor het organiseren van een diner op 8 november 2022 van 19.00 uur tot 23.00 uur, opbouw en afbouw inbegrepen.

Argumentatie

De aanvraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed is volledig, werd getoetst aan het gebruiksreglement 'Terbeschikkingstelling zalen stadhuis' en kan toegestaan worden. 

Juridische grond

Op 25 april 2022 (jaarnummer 240) werd het retributiereglement 'Ter beschikkingstelling zalen stadhuis 2022-2025' goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op 25 april 2022 (jaarnummer 229) werd het gebruiksreglement 'Ter beschikkingstelling zalen stadhuis' goedgekeurd door de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van de Leyszaal wordt geraamd op 1.100,00 EUR, dit bedrag is als volgt samengesteld: 

4 uur ter beschikkingstelling Leyszaal950,00 EUR
Gebruik keuken150,00 EUR


De gebruiker is een andere rechtspersoon die de zaal gebruikt voor btw-vrijgestelde activiteiten. In die gevallen is de terbeschikkingstelling btw-vrijgesteld (0% btw)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de Leyszaal ter beschikking wordt gesteld aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88/5, 1000 Brussel, voor het organiseren van een diner op 8 november 2022 van 19.00 uur tot 23.00 uur (op- en afbouw inbegrepen).

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak
BZ/TS aanmaken indicatieve AVIAS
FI/SSC opmaken factuur voor gebruik van de zaal en terugvordering

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Order

Huur Leyszaal

Agentschap Onroerend Erfgoed,  Havenlaan 88/5,  1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0316.380.841

950,00 EUR budgetplaats: 5168500000
budgetpositie: 702
functiegebied: 2SBS010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode:2200
 nvt

Extra diensten

Gebruik Keuken


 

150,00 EUR


budgetplaats: 5168500000
budgetpositie: 702
functiegebied: 2SBS010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode:2200

nvt