Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08896 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden. Markgravelei 15, 2018 Antwerpen. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08896 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden. Markgravelei 15, 2018 Antwerpen. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_08896 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden. Markgravelei 15, 2018 Antwerpen. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 14 december 2020 (jaarnummer 742) keurde de gemeenteraad het Reglement renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden goed.

Zoals bepaald in het reglement kunnen eigenaars of huurders een aanvraag indienen voor een ondersteuning.  

Er zijn verschillende soorten ondersteuningen: totale renovatie voorgevel gebouw, totale renovatie voorgevel winkelunit, ruwbouwwerken commerciële ruimte, inrichting commerciële ruimte, afbraak gesloten horecaconstructie, heropbouw gevel, enkel als resultaat van de afbraak van de gesloten horecaconstructie, verhoogde ondersteuning voor handelspanden in winkelgebieden en strategische horecakernen in heraanleg en tijdelijke verhoogde ondersteuning voorgevel gebouw en voorgevel winkelunit.

Op 23 september 2021 diende Dierckx Heidi, Markgravelei 15, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0737.971.743, een aanvraag in voor het handelspand Markgravelei 15, 2018 Antwerpen, voor volgende ondersteuningen en werken: 

Soort ondersteuning

Aanvaarde factuur en factuurbedrag

Subsidiabel

Verhoogde toelage voorgevel gebouw (75% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 17.500,00 EUR)

Herstellings-, reinigings- en schilderwerken voorgevel
24.659,14 EUR

17.500,00 EUR

Totaal subsidiabel


17.500,00 EUR

 

Argumentatie

Het ingediende dossier werd getoetst aan het Reglement renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden (jaarnummer 742). De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op een ondersteuning.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning op de aanwending van toelagen verleend door gemeenten. Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020  (jaarnummer 742) goedkeuring Reglement renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het financieel beheer.
Artikel 13 & 1 van het Reglement renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden (jaarnummer 742) bepaalt dat het college bevoegd is voor de toekenning van de toelage.

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging van de ondersteuning aan Dierckx Heidi, Markgravelei 15, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0737.971.743, voor het bedrag van 17.500,00 EUR goed.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de ondersteuning aan Dierckx Heidi, Markgravelei 15, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0737.971.743, voor het bedrag van 17.500,00 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Dierckx Heidi
Markgravelei 15
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer:
0737.971.743
rekeningnummer:
BE46 7370 5155 4836
 17.500,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664500
functiegebied: 2LWS010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060500
budgetperiode: 2200
4505144443