Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09294 - Politiezone Antwerpen - Aankoop elektriciteit en aardgas voor politiegebouwen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis - contact: Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09294 - Politiezone Antwerpen - Aankoop elektriciteit en aardgas voor politiegebouwen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09294 - Politiezone Antwerpen - Aankoop elektriciteit en aardgas voor politiegebouwen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 24 december 2021 goedgekeurd dat het bedrag van 480.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van aardgas in 2022 voor de gebouwen van Politiezone Antwerpen wordt vastgelegd op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425 (jaarnummer 10246).

Het college heeft op 7 januari 2022 (jaarnummer 4) goedgekeurd dat de hierna vermelde bedragen werden vastgelegd:

 • 25.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit in 2022 voor een gedeelte van het pand Copernicuslaan 50, gebouw C, 2018 Antwerpen (Kievitplein 20) op de firma Electrabel Customer Solutions, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0403.170.701;
 • 855.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit in 2022 voor de gebouwen van Politiezone Antwerpen op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425.
 • 40.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor de veiligheidscamera's op grondgebied stad Antwerpen op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425.

Het college heeft op 8 juli 2022 goedgekeurd dat de vastlegging 2022 werd verhoogd met het bedrag van 280.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van aardgas in de gebouwen van Politiezone Antwerpen en werd vastgelegd op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425 (jaarnummer 5581).

Het college heeft op 8 juli 2022 goedgekeurd dat de vastlegging 2022 werd verhoogd met het bedrag van 10.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor de veiligheidscamera's op grondgebied stad Antwerpen en werd vastgelegd op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425 (jaarnummer 5582).

Het college heeft op 15 juli 2022 goedgekeurd dat de geraamde bedragen van 135.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor het verbruik van elektriciteit en van 10.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor het verbruik van aardgas in het kantoorgebouw gelegen aan de Lange Gasthuisstraat 15 – 17, 2000 Antwerpen, welk dienst doet als het kantoor van de afdeling Lokale Recherche en Nazorg werd vastgelegd op het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076 (jaarnummer 5829).

Argumentatie

Door de  stijgende energiekosten op de internationale markt werd vastgesteld dat momenteel er onvoldoende krediet beschikbaar is voor het betalen van de facturen voor het verbruik van elektriciteit en aardgas in de gebouwen van Politiezone Antwerpen. 

Om dit tekort op te vangen vraagt de dienst aankoop van Politiezone Antwerpen volgende bijkomende bedragen voor 2022 vast te leggen, om de facturen voor het verbruik van elektriciteit en aardgas te kunnen betalen;

 • 20.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor een gedeelte van het pand Copernicuslaan 50, gebouw C, 2018 Antwerpen (Kievitplein 20) op de firma Electrabel Customer Solutions, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0403.170.701;
 • 5.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor de gebouwen van Politiezone Antwerpen op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425;
 • 50.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor het kantoorgebouw Lange Gasthuisstraat 15–17, 2000 Antwerpen op het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 40.000,00 EUR (inclusief 6% btw) de aankoop van aardgas voor de gebouwen van Politiezone Antwerpen op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425;
 • 100.000,00 EUR (inclusief 6% btw) voor de aankoop van aardgas voor het kantoorgebouw Lange Gasthuisstraat 15–17, 2000 Antwerpen op het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 20.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor de veiligheidscamera's op grondgebied stad Antwerpen op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425.


Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 235.000 EUR (inclusief btw) en kan als volgt verrekend worden op de gewone politiebegroting 2022:

 • 75.000,00 EUR (inclusief 21% btw) op de budgetpositie 33000_12512;
 • 140.000,00 EUR (inclusief 6% btw) op de budgetpositie 33000_12513;
 • 20.000,00 EUR (inclusief 21% btw) op de budgetpositie 33000_12413.

Op de verschillende budgetposities is voldoende krediet beschikbaar.


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat volgende bedragen voor 2022 als volgt worden vastgelegd:
 • 20.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor een gedeelte van het pand Copernicuslaan 50, gebouw C, 2018 Antwerpen (Kievitplein 20) op de firma Electrabel Customer Solutions, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0403.170.701;
 • 5.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor de gebouwen van Politiezone Antwerpen op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425;
 • 50.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor het kantoorgebouw Lange Gasthuisstraat 15–17, 2000 Antwerpen op het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076;
 • 40.000,00 EUR (inclusief 6% btw) de aankoop van aardgas voor de gebouwen van Politiezone Antwerpen op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425;
 • 100.000,00 EUR (inclusief 6% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor het kantoorgebouw Lange Gasthuisstraat 15–17, 2000 Antwerpen op het AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076.
 • 20.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor de veiligheidscamera's op grondgebied stad Antwerpen op de firma Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Vastleggingsnummer

Vastlegging bijkomend krediet 2022 voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor een gedeelte van het pand Copernicuslaan 50, gebouw C, 2018 Antwerpen (Kievitplein 20). 

Electrabel Customer Solutions, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0403.170.701

20.000,00 EUR (inclusief 21% btw)

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12512
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200

400502

Vastlegging bijkomend krediet 2022 voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor de gebouwen van Politiezone Antwerpen.

Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425


5.000,00 EUR (inclusief 21% btw)

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12512
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 

400503
Vastlegging bijkomend krediet 2022 voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor het kantoorgebouw Lange Gasthuisstraat 15–17, 2000 Antwerpen.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076
50.000,00 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12512
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
400604
Vastlegging bijkomend krediet 2022 voor de aankoop van aardgas voor de gebouwen van Politiezone Antwerpen.

Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425
40.000,00 EUR (inclusief 6% btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12513
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
400473
Vastlegging bijkomend krediet 2022 voor de aankoop van aardgas voor het kantoorgebouw Lange Gasthuisstraat 15–17, 2000 Antwerpen.

AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0267.402.076

100.000,00 EUR (inclusief 6% btw) 


budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12513
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
400605

Vastlegging bijkomend krediet 2022 voor de aankoop van 100% CO²-neutrale elektriciteit voor de veiligheidscamera's op grondgebied stad Antwerpen.

Vlaams Energiebedrijf, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0843.383.425


20.000,00 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60070
budgetpositie: 33000_12413
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200

Onder voorbehoud van goedkeuring van kredietverschuiving 4 door het college van burgemeester en schepenen.
400505