Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

2022_DCBE_00235 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 19/12/2022 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Verontschuldigd

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2022_DCBE_00235 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. - Goedkeuring 2022_DCBE_00235 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lijst bestelbons. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Berchem wil tijdens de eindejaarsperiode winterse, kleine acts organiseren om de burgers te verwonderen in de straten van Berchem. Het idee is om meerdere sfeervolle acts te kiezen met muziek en/of licht.

Argumentatie

Dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW” van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbons - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

Er dienden drie leveranciers een offertevoorstel in: Straatanimatie, Atmosfeer en Paljasso. Het grootste deel van de ingediende voorstellen via de catalogen en fiches  voldoen aan de verwachtingen die gesteld werden inzake sfeerschepping, winters gevoel en het creëren van verwondering. De voorstellen werden beoordeeld op basis van twee criteria: prijs en concept. 

Atmosfeer en Straatanimatie bieden een verscheidenheid aan winterse acts aan die beter aansluiten bij het pop-upeffect dat we wensen te creëren tijdens de eindejaarsperiode. De uiteindelijke gekozen acts zijn dan ook een selectie uit het aanbod van Atmosfeer en Straatanimatie. 

Voor de gekozen acts van Straatanimatie in 2022 werd bestelbon 1000000007 voor een bedrag van 8.166,63 EUR (incl. BTW) opgemaakt. 

Voor de gekozen acts van Straatanimatie in 2023 werd bestelbon 1000000084 voor een bedrag van 7.110,18 EUR (incl. BTW) opgemaakt. 

Voor de gekozen acts van Atmosfeer in 2022 werd bestelbon 4005540394 voor een bedrag van 4.087,00 EUR (incl. BTW) opgemaakt. Deze bestelbon werd goedgekeurd door de budgethouder. 

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. 

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt. 

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

De verrekening gebeurt op het volgende boekingsadres:

Budgetplaats: 5010100000
 Budgetpositie: 6141
 Functiegebied: 2BER010102PA6654
 Subsidie: SUB_NR
 Fonds: INTERN
 Begrotingsprogramma: 2BE090710

Voor Atmosfeer 2022 werd bestelbon 4005540394 opgemaakt. Deze werd goedgekeurd door de budgethouder. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010102 - Feestelijkheden en lokale evenementen zorgen voor een sterke identiteit van het district Berchem
2BER010102PA6654 - berchem in het licht

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de bestelbon 1000000007 goed voor een bedrag van 8.166,63 EUR (incl. BTW) aan Straatanimatie.eu BV, Hoornstraat 6 bus 2 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer BE0761349040, voor het uitvoeren van winterse acts in 2022. 

Artikel 2

Het districtscollege keurt de bestelbon 1000000084 goed voor een bedrag van 7.110,18 EUR (incl. BTW) aan Straatanimatie.eu BV, Hoornstraat 6 bus 2 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer BE0761349040, voor het uitvoeren van winterse acts in 2023. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:


Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

 

Straatanimatie.eu BV 

Hoornstraat 6 bus 2, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0761349040

Rekeningnummer: BE10 0689 3998 5904

 

 

 

 8.166,63 EUR (incl. BTW)

Budgetplaats: 5010100000
 Budgetpositie: 6141
 Functiegebied: 2BER010102PA6654
 Subsidie: SUB_NR
 Fonds: INTERN
 Begrotingsprogramma: 2BE090710

Budgetperiode: 2200

 

 

 

 1000000007

 

Straatanimatie.eu BV

Hoornstraat 6 bus 2, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0761349040

Rekeningnummer: BE10 0689 3998 5904

 

 

 

 

 7.110,18 EUR (incl. BTW)

Budgetplaats: 5010100000
 Budgetpositie: 6141
 Functiegebied: 2BER010102PA6654
 Subsidie: SUB_NR
 Fonds: INTERN
 Begrotingsprogramma: 2BE090710

Budgetperiode: 2300

 

 

 1000000084