Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

Besluitenlijst  districtsraad Berchem

di 22/11/2022 - 20:00 raadzaal

 • 1.

  2022_DRBE_00038 - Districtsraad - Notulen districtsraad 18 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRBE_00067 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DRBE_00062 - Ondersteuning - seniorenbeleid - Reglement mantelzorgpremie. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DRBE_00063 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Groen. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DRBE_00069 - Ondersteuning - BerchemBuurt - Reglementen BerchemBuurt Ontmoet. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DRBE_00061 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRBE_00068 - Ondersteuning - Lokaal Cultuurbeleid - Ondersteuningsproducten werking en cultuurprojecten. Opheffing en goedkeuring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DRBE_00058 - District Berchem - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DRBE_00064 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_DRBE_00065 - District Berchem. Euterpestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_DRBE_00066 - District Berchem. Junostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_DRBE_00060 - Adviesraden en inspraak - Verslag Jeugdraad 27 september 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 13.

  2022_IP_00241 - Interpellatie van raadslid Johan Malcorps: over het verdwijnen van het Huis van het Kind in Berchem

  Behandeld