Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_DCBO_00272 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - parkeren op Spoor Oost tijdens de werken in de Florastraat en Ceresstraat - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00272 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - parkeren op Spoor Oost tijdens de werken in de Florastraat en Ceresstraat - Goedkeuring 2022_DCBO_00272 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - parkeren op Spoor Oost tijdens de werken in de Florastraat en Ceresstraat - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district verstuurde op 29 november volgende uitgaande stukken:
NummerDatum verzendingGeadresseerdeOnderwerp
BO_2022_UP-10729 november 2022College van burgemeester en schepenenParkeren op Spoor Oost tijdens de werken in de Florastraat en Ceresstraat

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De bestuurscoördinator/districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging en beantwoording van de briefwisseling.

De uitgaande brief van 29 november 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de brief over het parkeren op Spoor Oost tijdens de werken in de Florastraat en Ceresstraat goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BO_2022_UP_107.pdf